Wachten of niet wachten op het Wijkuitvoeringsplan Dieren-West?

Tijdens de wijkavond van 24 november bleek dat meerdere bewoners zich afvragen of hun plannen voor het verbeteren van hun huis uitgesteld moeten worden in afwachting van het verschijnen van het Wijkuitvoeringsplan Dieren-West (WUP). De werkgroep heeft deze vraag besproken met de betrokken partijen. De uitkomsten van dit overleg koppelen we hierbij terug.

Het antwoord kan kort zijn: die vraag is op dit moment niet exact met ja of nee te beantwoorden. In deze notitie gaan we dit toelichten en doen wij aan het eind een oproep aan degenen die met deze vraag worstelen om dit met elkaar uit te zoeken. 

Waar gaat het Wijkuitvoeringsplan over?

De afronding van de ontwikkeling van het WUP Dieren-West staat gepland op eind 2022 en de realisatie van de plannen vindt plaats in de periode hierna en strekt zich waarschijnlijk uit tot 2040. Er wordt binnen het WUP uiteraard geanticipeerd op wat de overheid besluit in het kader van klimaataanpak.  

De betrokkenheid van de wijkbewoners bij het WUP is van groot belang. In de eerste maanden van 2022 wordt de aanpak van het WUP aan ons, inwoners, voorgelegd. Via wijkbijeenkomsten en met werkgroepen worden zoveel mogelijk inwoners bij dit ontwikkelproces betrokken. Op verschillende momenten, afhankelijk van het onderwerp en het stadium van ontwikkeling, gaan we als WDDW via wijkavonden (zo mogelijk fysiek, anders digitaal) de vorderingen delen en reacties hierop bij onze wijkbewoners verzamelen voor het vervolg. De planning hiervan is inmiddels in voorbereiding.

Generieke maatregelen

De afgelopen en komende maanden onderzoeken deskundigen[1] welke toekomstige duurzame warmteoplossing (= het alternatief voor het aardgas) de meest logische en geschikte is voor de woningen van onze wijk. Dit zal uiteindelijk leiden tot afkoppelscenario’s. Of dit een collectieve bron gaat worden via een warmtenet of via een bestaande infrastructuur, zoals het aardgasnet of een individuele oplossing (bijvoorbeeld een warmtepomp in iedere woning) of variaties hierop, valt nu nog niet te zeggen. 

Het op termijn toewerken naar lage- temperatuurverwarming (LTV) – d.w.z. de woning verwarmen met een watertemperatuur van tussen 40 en 50 graden Celsius in plaats van ca. 80 graden – lijkt op basis van huidige inzichten voor onze wijk sowieso een voor de hand liggende optie. Hierbij gaat het verminderen van de energiebehoefte samen met het volop isoleren van de woningen. 

Individuele maatregelen en ontzorgen

In het WUP komt te staan hoe de woningen in onze wijk nu scoren op energiegebied en met welke maatregelen de energieprestatie verbeterd kan worden om vervolgens goed voorbereid op termijn over te kunnen stappen naar een andere, duurzame energiebron. De opzet en vormgeving van het WUP is zodanig dat iedere inwoner zijn of haar eigen verduurzamingsplan hieruit kan afleiden. 

Bij het maken van een eigen verduurzamingsplan kunnen we elkaar gaan helpen. Het WUP bevat dan ook plannen om mensen te ‘ontzorgen’ waarmee bedoeld wordt dat inwoners zullen worden geholpen om maatregelen te nemen. Zowel met raad en daad, als met uitvoeringsplannen, desgewenst met financiering en zo mogelijk met concrete ondersteuning bij de uitvoering. Dit geldt ook voor deelname aan eventuele collectieve programma’s.

Wachten op het WUP of niet?

Het antwoord op deze vraag luidt zowel ja als nee: 

Wél wachten

Sommigen zullen, na het lezen van het bovenstaande, liever willen wachten op de uitkomsten van het WUP en op de eventuele gezamenlijke stappen om hun woningen te verduurzamen. De mogelijke voordelen hiervan zijn onder andere kostenbesparingen. Maar ook ontzorging: de zoektocht naar de verschillende maatregelen hoef je niet op je eentje te doen. 

Níet wachten

Anderen hebben specifieke redenen om toch al eerder met hun huis aan de slag te gaan, bijvoorbeeld omdat uitstel leidt tot problemen in huis.  Wanneer uw cv-ketel eigenlijk aan vervanging toe is dan is het ons inziens aan te raden niet met vervanging te wachten. Een ‘gewone’ aardgasgestookte cv-ketel (ook te huren) kan eventueel aangevuld worden met een hybride warmtepomp (het beste van twee werelden).

‘Geen-spijt’-maatregelen

Welke toekomstige energiebron het WUP uiteindelijk ook adviseert, een lager energieverbruik ligt ten grondslag aan meerdere warmtescenario’s in de toekomst en draagt bij aan de beteugeling van de energiekosten. Dus wanneer u isolatieplannen heeft, zien wij geen redenen om dat uit te stellen. Isoleren hoort immers tot de ‘geen-spijt’(no-regret)-maatregelen,  je wint flink aan comfort en je bespaart al meteen op je energierekening[2]

Ook het plaatsen van zonnepanelen en het overstappen naar elektrisch koken zijn zulke maatregelen.

Bij twijfel

Wij stellen voor om inwoners met verduurzamingsplannen die niet goed weten wat te doen, begin 2022 bij elkaar te laten komen. WDDW gaat dit organiseren en de werkgroep gaat daar deskundigen bij uitnodigen. Met elkaar bekijken we dan de verschillende mogelijkheden.

  • Een aantal vragen van technische aard hebben wij al verzameld op 24 november j.l.
  • Heeft u nog technische vragen? Mail deze naar duurzaam@dieren-west.nl
  • Hou de website in de gaten wanneer u van plan bent om een ‘technische sessie’ bij te wonen want daar zullen we de datum waarop dit kan plaatsvinden aangeven. Wellicht moeten we elkaar wederom digitaal ontmoeten en in dat geval plaatsen we daar ook een ‘link’ voor deelname.

[1] Betrokken partijen:

[2] Onze ervaring is trouwens wel dat een professioneel advies toch vaak zinvol blijkt. In ons verslag van de laatste wijkavond hebben we de ondersteuning van een woonwensenscan van het ELMG onder de aandacht gebracht. 

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.