Nieuws van uit de gemeente Rheden

Sport doet iets met je! 
Sport in Rheden organiseert samen met lokale sportaanbieders een SportSafari

Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek van 16 tot en met 25 september laten we heel Nederland zien dat iedereen kan genieten van sport en bewegen. Want sport verbindt en levert mooie vriendschappen op. Kortom: ‘sport doet iets met je’. Dat is dan ook het thema van de NOC*NSF Nationale Sportweek!

Een vitaal Nederland bereik je niet alleen: hoe meer sportaanbieders meedoen met de NOC*NSF Nationale Sportweek, hoe meer sporters we samen bereiken. Tijdens de Nationale Sportweek zetten sportaanbieders zichzelf op de kaart tijdens de SportSafari.

SportSafari als een proeftuin
Sport in Rheden organiseert met lokale sportaanbieders een SportSafari. Kinderen kunnen tijdens de SportSafari kennismaken met verschillende sporten. Een mooie kans om een nieuwe sport uit te zoeken, vertelt Ronald ter Hoeven, wethouder sport gemeente Rheden.  ‘’De afgelopen jaren hebben sportaanbieders alle zeilen bij moeten zetten want het is geen gemakkelijk tijd geweest met allerlei beperkingen. Maar bewegen is ontzettend belangrijk voor jong en oud. Door de SportSafari brengen de verenigingen sporten weer onder de aandacht. De sportverenigingen doen graag mee en zijn heel enthousiast. Om er een groots sportief evenement van te maken, roep ik iedereen op om mee te doen!’’

In Dieren kun je deelnemen aan de Nationale Sportweek. Op woensdag 21 september vindt de SportSafari plaats.

SportSafari in Dieren
Locatie: Sportpark Nieuwland in Dieren
Woensdag 21 september 15.00 – 16.30 uur 

Informatie en aanmelden
Op de website https://www.sportinrheden.nl/sportsafari-nationale-sportweek staat meer informatie en kan jij je eenvoudig aanmelden!

-OO-

Meer regenwater opvangen op eigen terrein
Het klimaat verandert. Er is steeds vaker sprake van hevige neerslag en aanhoudende droogte. Regen die op verharde oppervlakken valt gaat niet de bodem in, maar stroomt vaak af naar het riool. Te veel water in het riool kan wateroverlast veroorzaken. Daarom zijn de regels voor het opvangen en afvoeren van regen- en grondwater op eigen terrein in de gemeente Rheden aangepast.

Aangepaste regels
Per 8 juni jl. is de ‘Verordening afvoer hemelwater en grondwater Rheden’ ingegaan. In plaats van 20 mm water moet tenminste 60 mm water per m2 nieuw verhard oppervlak en nieuw bouwwerk op eigen terrein worden opgevangen. Dit geldt als inwoners tenminste 60 m2 (opnieuw) gaan verharden of ingrijpend gaan verbouwen. Er geldt een overgangsperiode van 6 maanden; de verplichting om meer water op eigen terrein op te vangen geldt daarom vanaf 8 december.

Meldplicht
Omdat de gemeente zicht wil houden op de ontwikkeling van verhard oppervlak, is er een meldplicht. Wanneer nieuwe bebouwing of nieuw verhard oppervlak wordt aangebracht, moet dit gemeld worden bij de gemeente. Dit geldt ook voor oppervlakken kleiner dan 60 m2.

Water opvangen
De gemeente vangt op verschillende plekken in de openbare ruimte al regenwater op. Dat is echter niet genoeg; ook op particulier terrein is ‘waterberging’ nodig. Dit betekent dat regenwater tijdelijk wordt opgevangen en zonder problemen de bodem in kan zakken. Zo wordt wateroverlast beperkt en kunnen de negatieve gevolgen van droogte worden tegengegaan.
Het opvangen van water kan op verschillende manieren. Dit kan bovengronds, bijvoorbeeld door het maken van een verlaging in de tuin (wadi), het plaatsen van een regenton of door het maken van een groen dak. Er zijn ook ondergrondse maatregelen mogelijk, zoals het gebruiken van infiltratiekratten.
Meer informatie
Op Bodem en riolering – gemeente Rheden is de aangepaste hemelwaterverordening te vinden. Hier staan ook tips voor het opvangen van regenwater op eigen terrein.

-OO-

Gemeente Rheden zoekt energiecoaches voor minima
Volgens een rapport van TNO uit september 2021 waren er ruim 1600 huishoudens in Rheden met energiearmoede, huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten. Dat aantal zal het afgelopen half jaar door de explosief gestegen energieprijzen alleen maar zijn toegenomen. Het treffen van energiebesparende maatregelen is een effectieve maatregel om grip te krijgen op het energieverbruik. Om dat te bereiken gaat de gemeente Rheden werken met energiecoaches.
Om inwoners met energiearmoede te helpen is de gemeente Rheden op zoek naar mensen die energiecoach willen worden. Iedereen die graag met mensen werkt, anderen verder wil helpen, weet hoe je bewust omgaat met energie en welke bespaartips en -producten daarbij helpen, kan zich aanmelden. Energiecoaches kunnen als vrijwilliger of ZZP’er aan de slag.

Als energiecoach help je inwoners om bewust te worden van het energieverbruik en stimuleer je ze om energie te besparen. Je helpt mensen die geldzorgen hebben, je maakt een positieve impact op het milieu, krijg je een training met tips om energie te besparen en deelt je ervaringen en tips met andere energiecoaches.
Meer informatie is te vinden op www.rheden.nl/energiecoach. Hier kunnen inwoners zich ook als energiecoach aanmelden. Inwoners die eerst meer willen weten kunnen hun vragen mailen naar info@energiebankregioarnhem.nlof bellen naar 06 42 87 58 30.

-OO-

Het definitieve ontwerp voor het gemeentehuis is klaar!
Het nieuwe gemeentehuis is weer een stap dichterbij de oplevering. Het definitieve ontwerp is rond. Dat betekent dat het ontwerp klaar is om gebouwd te worden.

Het ontwerpproces van het nieuwe gemeentehuis kent verschillende fasen: Visie uit architectenselectie, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en het technisch ontwerp. 
Bij elke stap betrekken we de gebruikers en maken we een doorrekening van het ontwerp. Inmiddels zijn we bij het definitieve ontwerp en het technische ontwerp. 
Daarmee komt de definitieve invulling duidelijk in beeld.

De totstandkoming van het definitieve ontwerp
Tijdens de laatste ontwerpfase is samen met gebruikers/ betrokkenen gekeken naar zaken als dienstverlening en veiligheid, werkplekken, inrichting en uitstraling. 
Ook op het gebied van werkplekken zijn keuzes gemaakt. Zo zijn er verschillende typen vergaderzalen, prikkelarme en stilteruimtes. 
Ook zijn de luchtzuiverinstallaties beide in de kelder geplaatst, in plaats van op het dak. Dat geeft meer ruimte voor de zonnepanelen en het is mooier voor het zicht.

Het gebruik van kleuren en materialen is ook in het definitieve ontwerp  verder uitgewerkt. De inspiratie hiervan komt uit onze mooie omgeving. 
Veel natuurlijke materialen zoals hout en wol worden gebruikt in de inrichting en aankleding.

Wethouder Dorus Klomberg: ”Het definitieve ontwerp is een mijlpaal in het proces. Het is belangrijk dat we deze mijlpaal bereikt hebben, want vanuit hier kunnen we weer verder met de puntjes op die i.
Wij zijn ontzettend blij met het resultaat en we kijken natuurlijk uit naar het moment dat dit definitieve ontwerp gerealiseerd is!”

Hoe nu verder?
Het ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een bestek in de technische ontwerpfase. Het gaat hier over de details. Stroompunten, warmte en koeling en materialen worden belangrijk. 
We verwachten eind 2022 te starten met de bouw.

-OO-

Meldingen in de openbare ruime vanaf nu met de Fixi-app.
Is er een lantaarnpaal stuk? Zorgt een losse stoeptegel voor onveilige situaties? Deze en andere meldingen in de openbare ruimte kunnen inwoners vanaf 15 december 2021 heel simpel doen via de website of met de Fixi-app op de smartphone.

Meldingen doen gaat vanaf nu een stuk gemakkelijker. Melders zien een kaartje van de omgeving en kunnen hierop gemakkelijk  aangeven om welke plek het gaat. Ook is er heel snel te zien of de melding al is gedaan, en of er andere meldingen zijn in de omgeving. Melders kunnen de omschrijving invullen, eventueel een foto uploaden en de melding is gedaan.  

Ook de voortgang is goed te volgen via Fixi. De melder wordt op de hoogte gehouden over de afhandeling van zijn melding, maar kan dit ook gemakkelijk zelf zien. 

Ook voor de medewerkers van de gemeente Rheden heeft het werken met Fixi veel voordelen. Zowel de medewerkers van het Klant Contactcentrum  als de handhavers hebben een beter overzicht van de meldingen en de voortgang. Zo kunnen ook zij inwoners beter en sneller helpen. Meer info is te vinden op www.rheden.nl/fixi.

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Tonen-in-laatste-5. Bookmark de permalink.