Nieuws van uit de gemeente Rheden

Gratis compost voor inwoners gemeente Rheden – 25 maart 10 – 12 uur
Op zaterdag 25 maart biedt de gemeente Rheden haar inwoners de mogelijkheid om gratis compost op te halen als dank voor het scheiden van groente, friet- en tuinafval (GFT).

Compost scheppen kan op zaterdag 25 maart tussen 10.00 – 12.00 uur inDieren bij de gemeentewerf aan de Meidoornlaan 2. Inwoners die gratis compost willen halen moeten zelf een schop, stevige zakken en eventueel een aanhanger meenemen.

Compost is goed voor de tuin, omdat het een natuurlijke bodemverbeteraar is. Het stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het regelt de wijze waarop water in een bepaald gebied zich verplaatst en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Composteren is daarnaast goed voor het milieu. Het GFT wordt nuttig hergebruikt. Bovendien is compost een veenvervanger in potgrond, zodat er minder veengrond hoeft te worden afgegraven. Tot slot bespaart composteren geld, omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is.


Gemeente Rheden organiseert feestavond voor vrijwilligers
De gemeente Rheden houdt op woensdag 29 maart een groot feest voor alle vrijwilligers die zich actief inzetten voor een fijne, schone en mooie buurt. De feestavond vindt plaats in partycentrum ‘Ons Huis’ in Rheden.
“Honderden inwoners van de gemeente Rheden zetten zich dagelijks in om hun woonomgeving schoon, heel en veilig te houden. Dat doen ze niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun medebewoners. Met deze feestavond willen wij onze actieve inwoners bedanken voor hun vrijwillige inzet”, zegt wethouder Dorus Klomberg.

Gezelligheid en ontmoeting staan centraal op deze feestavond. De avond begint om 17.30 uur met een maaltijd, waarna wethouder Dorus Klomberg een kort welkomstwoord zal houden. Daarna wordt er een pubquiz gehouden waarbij leuke prijsjes te winnen zijn. Gedurende de avond voert cabaretgroep ‘De Gemeentereiniging’ korte sketches op. De avond duurt tot circa 22.00 uur.  

Alle inwoners die zich actief inzetten voor een fijne, schone en mooie buurt zijn van harte welkom op deze feestavond! U kunt zich aanmelden voor deze avond via zwerfafval@rheden.nl. Er is plek voor 250 vrijwilligers, vol = vol.


Verminderen van ongeadresseerd drukwerk door groene JA-sticker
Vanaf 1 april geldt in de gemeente Rheden de JA-sticker. Stickers zijn verkrijgbaar bij het servicecentrum in Dieren of bij de receptie van de gemeente in Velp. De JA-sticker komt in de plaats van de nee/ja sticker. 
Het nieuwe systeem betekent dat inwoners expliciet om ongeadresseerd reclamedrukwerk moeten vragen als ze dat willen ontvangen. Inwoners moeten in dat geval een zogenoemde JA-sticker plakken op de brievenbus. Wanneer er (helemaal) geen sticker is, mag de bezorger geen ongeadresseerd drukwerk meer in de brievenbus stoppen.

De invoering van de JA-sticker houdt in dat het huidige systeem van verspreiding van ongeadresseerd drukwerk wordt omgedraaid. Dat betekent dat inwoners niet meer automatisch ongeadresseerd reclamedrukwerk (zoals folders) ontvangen. Om toch folders te blijven ontvangen, moeten inwoners de groene JA-sticker op de brievenbus plakken. De JA-sticker zit in maart iedere week in het folderpakket. Daarnaast is de sticker ook op te halen bij de receptie van de gemeente aan de President Kennedylaan 104 in Velp of bij het servicecentrum in Dieren. De stickers zijn ook te bestellen via spotta.nl

De huis-aan-huis krant blijft wel bezorgd worden (met of zonder JA-sticker) tenzij inwoners een nee/nee-sticker op hun brievenbus geplakt hebben.

Wethouder Ronald ter Hoeven:“Wij gaan ervanuit dat we met de JA-sticker het milieu minder belasten doordat er een afname zal zijn van het ongeadresseerde drukwerk. Ongeadresseerd drukwerk zal niet meer automatisch bij inwoners in de bus vallen, maar alleen bij inwoners die daar prijs op stellen.”


Gemeente Rheden gaat met inwoners in gesprek over toekomst gemeente
Hoe ziet de gemeente Rheden er in 2040 uit? Deze vraag staat centraal in de dorps­gesprekken die de gemeente van eind maart tot begin juni met haar inwoners en ondernemers houdt. De resultaten van deze dorpsgesprekken gebruikt de gemeente bij het opstellen van een omgevingsvisie voor de hele gemeente.
De gemeente Rheden is een prachtige gemeente. Ook in de toekomst willen we dat Rheden een gemeente is waar we op een gezonde manier met elkaar samenleven, wonen en werken. Daarom gaat de gemeente aan de slag met het opstellen van een omgevingsvisie. De omgevingsvisie wordt een belangrijk document dat richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Rheden.

In de omgevingsvisie staat wat de plannen zijn voor de leefomgeving voor de lange termijn en welke strategische keuzes daarin worden gemaakt. De leefomgeving is de ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen. De omgevingsvisie gaat ook over cultuurhistorie, natuur, landschap, verkeer en vervoer. In de omgevingsvisie staat wat we willen ontwikkelen en verbeteren, maar ook wat we willen behouden of beschermen. De omgevingsvisie vervangt straks de bestaande beleidsdocumenten zoals de structuurvisies voor de kernen. 
De gemeente Rheden wil haar inwoners en ondernemers nadrukkelijk betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie. Hoe zorgen we er samen voor dat de dorpskernen over een aantal jaren nog steeds levendig en aantrekkelijk zijn? Hoe kijken inwoners naar de toekomst van hun dorp en wat betekent dit voor de inrichting van de ruimte? Over deze en andere vragen gaat de gemeente in gesprek met haar inwoners en ondernemers tijdens de dorpsgesprekken.

Van eind maart tot begin juni houdt de gemeente een reeks van zeven dorpsgesprekken in alle kernen. Het gesprek in Dieren vindt plaats op 12 april in de Ontmoetings­kerk. Inwoners en ondernemers die willen meepraten en meedenken over de toekomst van hun dorp en de gemeente Rheden kunnen zich aanmelden via www.rheden.nl/dorpsgesprek.

Wethouder Paul Hofman: “Rheden is een unieke gemeente! Er is veel dat we willen behouden en versterken. Maar er zijn ook plekken die we misschien willen veranderen, bijvoorbeeld omdat de toekomst iets anders van onze leefomgeving vraagt dan het verleden. Zo veranderen onze dorpen, onze economie en moeten we ons landschap voorbereiden op een veranderend klimaat. Daarvoor zijn keuzes nodig die gaan over onze eigen leefomgeving. Graag willen we inwoners, ondernemers en andere lokale organisaties daarom uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over de gewenste toekomstig Rheden in 2040.”


Meten is weten tijdens de Beweegmarkt
In april organiseert Sport in Rheden voor de tweede keer een beweegmarkt waar iedereen zijn/haar fysieke gesteldheid vrijblijvend en kosteloos kan meten. Dit gebeurt door een fittest en een gesprek met sportaanbieders en beweegcoaches. Bewegen is belangrijk, maar voeding uiteraard ook en daarom zijn er dit jaar gratis gezonde hapjes.
Tijdens de beweegmarkt nemen medewerkers van Sport in Rheden fittesten af. Deze bestaat uit verschillende onderdelen zoals het meten van de BMI, vetpercentage en bloeddruk. Daarnaast zijn er verschillende testen gericht op conditie, kracht en uithoudingsvermogen. Aanmelden is verplicht in verband met het aantal beschikbare plekken en dat kan via: sportinrheden.nl/nieuws/beweegmarkt. Mocht online aanmelden niet lukken, bel dan naar (026) 497 6590 of mail naar w.kragt@rheden.nl

Woensdag 12 april:       14.30 – 16.30 uur        Sporthal Theothorne, Ericaplein 1A in Dieren

Vrijwel iedereen weet dat gezond leven bijdraagt aan een langer leven met minder complicaties. Maar wat is gezond leven? Gezond leven heeft niet alleen met bewegen te maken, maar is een combinatie van voeding, bewegen en de juiste mindset. Deze drie samen kunnen ervoor zorgen dat je jezelf fitter voelt in je lichaam, psychisch jezelf goed voelt en dat zorgt er weer voor dat je minder snel in dipjes of de sleur van het leven komt. Kijk voor meer informatie op: Sport in Rheden | Fittesten op dinsdag 11 april, woensdag 12 april en…


Geldfit helpt inwoners en ondernemers met geldzorgen
De gemeente Rheden is aangesloten bij Geldfit. Inwoners kunnen vanaf nu gebruikmaken van de website geldfit.nl of gratis bellen met 0800-8115 voor een persoonlijk advies over hun financiële situatie. Geldfit is de plek waar alle beschikbare hulp samen komt.
Steeds meer mensen zoeken in deze tijd van inflatie en stijgende energieprijzen hulp bij geldzorgen, maar weten vaak niet waar ze terecht kunnen voor hulp. De gemeente Rheden werkt daarom samen met Geldfit om mensen grip op hun geld te geven.

Grip op je geld
Inwoners van de gemeente Rheden kunnen vanaf nu via de website geldfit.nl inzicht krijgen in hun financiële situatie. Na het invullen van een test kunnen zij zien of zij financieel gezond zijn of niet. Als er hulp nodig is, dan krijgen zij meteen te zien welke hulp er beschikbaar is in de gemeente Rheden, zoals lokale vrijwilligersorganisaties, energiecoaches of gemeentelijke schuldhulploketten. Mensen die liever persoonlijk iemand spreken, kunnen ook gratis en anoniem bellen naar 0800-8115. Zo ontdekken zij via Geldfit direct welke stappen ze kunnen zetten om grip op hun geld te krijgen.

Wethouder Gea Hofstede is blij met de samenwerking met Geldfit: “Als u geldzorgen heeft, zoek dan gelijk hulp! Het kan iedereen gebeuren. Hoe eerder u hulp zoekt en krijgt, hoe kleiner de kans dat er schulden ontstaan. Maar het is niet altijd duidelijk waar u hulp kunt vinden. Geldfit is daarvoor een handig en makkelijk hulpmiddel. Wij hopen dat u met Geldfit meer inzicht krijgt in uw financiële mogelijkheden.”  

Hulp voor ondernemers
Ook ondernemers in gemeente Rheden kunnen vanaf nu terecht bij Geldfit. Ondernemers lopen andere financiële risico’s dan consumenten, daarom is specifieke hulp hard nodig. De zakelijke adviseurs helpen ook hen graag naar passende hulp. Via geldfit.nl/zakelijk krijgen zij inzicht in de stappen die ze kunnen zetten om hun bedrijf financieel gezond te houden of te krijgen.


Tegoedbon voor verouderde witgoedapparatuur
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien eenmalig een tegoedbon ter waarde van 650 euro krijgen via de energiecoache om verouderde witgoedapparatuur, zoals een koelkast of vriezer, in te ruilen voor een energiezuinig exemplaar. De zogenoemde ‘witgoedregeling’ is een tijdelijke uitbreiding van de werkzaamheden van de energiecoaches.

Energiecoaches kijken samen met u als bewoner of het verouderde apparaat in aanmerking komt voor vervanging. Als dat het geval is, kunt u samen met de energiecoach een aanvraag voor de witgoedregeling indienen. U ontvangt dan een tegoedbon ter waarde van maximaal 650 euro. Deze tegoedbon kunt u vervolgens inwisselen bij een van de 3 witgoedondernemers in onze gemeente: Expert DierenExpert Rheden of Kranenburg Velp. De belanrijkste voorwaarde daarbij is dat u naast de tegoedbon, ook het oude apparaat inwisseld. Om een tegoedbon te krijgen, moet u eerst de hulp van een energiecoach inschakelen.


Slimme bandenpomp levert flinke besparingen op
Op 10 november nam wethouder Dorus Klomberg de eerste Slimme Bandenpomp in gebruik op de parkeerplaats van de Praxis in Dieren. In de eerste drie maanden heeft de pomp al flinke besparingen opgeleverd.
In de periode van november tot en met januari hebben 833 automobilisten en motorrijders gebruik gemaakt van de Slimme Bandenpomp. Door hun banden op de juiste spanning te brengen, hebben zij in totaal 8.751 liter brandstof bespaard en 29,6 ton C02 minder uitgestoten. Daarmee is ook voorkomen dat 192 banden vroegtijdig versleten zijn. Het totale bedrag dat is bespaard aan brandstof en banden bedraagt 30.845 euro. Het gemiddeld bespaarde bedrag per gebruiker is 37,03 euro.

Wethouder Dorus Klomberg: “Een te lage bandenspanning zorgt voor extra CO2-uitstoot, brandstofverbruik, bandenslijtage, een langere remweg en oplopende kosten voor de automobilist. Dat is slecht voor ons milieu en de portemonnee. Controleer daarom minstens één keer per maand de bandenspanning. Met de Slimme Bandenpomp zie je direct na gebruik de besparingen in euro’s, liters brandstof en verminderde uitstoot.”

De Slimme Bandenpomp is een initiatief van het Gelders Energie Akkoord, een netwerkorganisatie van meer dan 200 partners die samen werken aan de energietransitie van Gelderland. In samenwerking met de organisatie Band op Spanning biedt de provincie Gelderland elke Gelderse gemeente de mogelijkheid om met flinke korting een Slimme Bandenpomp te plaatsen. Met medewerking van de Praxis is de eerste Slimme Bandenpomp op de parkeerplaats van de bouwmarkt aan de Spankerenseweg 50 in Dieren geplaatst.


Meer regenwater opvangen op eigen terrein
Het klimaat verandert. Er is steeds vaker sprake van hevige neerslag en aanhoudende droogte. Regen die op verharde oppervlakken valt gaat niet de bodem in, maar stroomt vaak af naar het riool. Te veel water in het riool kan wateroverlast veroorzaken. Daarom zijn de regels voor het opvangen en afvoeren van regen- en grondwater op eigen terrein in de gemeente Rheden aangepast.

Aangepaste regels
Per 8 juni jl. is de ‘Verordening afvoer hemelwater en grondwater Rheden’ ingegaan. In plaats van 20 mm water moet tenminste 60 mm water per m2 nieuw verhard oppervlak en nieuw bouwwerk op eigen terrein worden opgevangen. Dit geldt als inwoners tenminste 60 m2 (opnieuw) gaan verharden of ingrijpend gaan verbouwen. Er geldt een overgangsperiode van 6 maanden; de verplichting om meer water op eigen terrein op te vangen geldt daarom vanaf 8 december.

Meldplicht
Omdat de gemeente zicht wil houden op de ontwikkeling van verhard oppervlak, is er een meldplicht. Wanneer nieuwe bebouwing of nieuw verhard oppervlak wordt aangebracht, moet dit gemeld worden bij de gemeente. Dit geldt ook voor oppervlakken kleiner dan 60 m2.

Water opvangen
De gemeente vangt op verschillende plekken in de openbare ruimte al regenwater op. Dat is echter niet genoeg; ook op particulier terrein is ‘waterberging’ nodig. Dit betekent dat regenwater tijdelijk wordt opgevangen en zonder problemen de bodem in kan zakken. Zo wordt wateroverlast beperkt en kunnen de negatieve gevolgen van droogte worden tegengegaan.
Het opvangen van water kan op verschillende manieren. Dit kan bovengronds, bijvoorbeeld door het maken van een verlaging in de tuin (wadi), het plaatsen van een regenton of door het maken van een groen dak. Er zijn ook ondergrondse maatregelen mogelijk, zoals het gebruiken van infiltratiekratten.
Meer informatie
Op Bodem en riolering – gemeente Rheden is de aangepaste hemelwaterverordening te vinden. Hier staan ook tips voor het opvangen van regenwater op eigen terrein.


Meldingen in de openbare ruime vanaf nu met de Fixi-app.
Is er een lantaarnpaal stuk? Zorgt een losse stoeptegel voor onveilige situaties? Deze en andere meldingen in de openbare ruimte kunnen inwoners vanaf 15 december 2021 heel simpel doen via de website of met de Fixi-app op de smartphone.

Meldingen doen gaat vanaf nu een stuk gemakkelijker. Melders zien een kaartje van de omgeving en kunnen hierop gemakkelijk  aangeven om welke plek het gaat. Ook is er heel snel te zien of de melding al is gedaan, en of er andere meldingen zijn in de omgeving. Melders kunnen de omschrijving invullen, eventueel een foto uploaden en de melding is gedaan.  

Ook de voortgang is goed te volgen via Fixi. De melder wordt op de hoogte gehouden over de afhandeling van zijn melding, maar kan dit ook gemakkelijk zelf zien. 

Ook voor de medewerkers van de gemeente Rheden heeft het werken met Fixi veel voordelen. Zowel de medewerkers van het Klant Contactcentrum  als de handhavers hebben een beter overzicht van de meldingen en de voortgang. Zo kunnen ook zij inwoners beter en sneller helpen. Meer info is te vinden op www.rheden.nl/fixi.

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Tonen-in-laatste-5. Bookmark de permalink.