Goede Buur november 2021 (jaargang 7, nr. 3)

Dieren-West en de Energietransitie: Wat staat ons te wachten?

Kom naar de Wijkavond op 24 november 2021! Aanvang 19.30 uur

Werkgroep Duurzaam Dieren-West (WDDW) organiseert i.s.m. de Coöperatieve Vereniging Dieren-West (D-W) op 24 november een Wijkavond in de

Ontmoetingskerk. 

Noteert u alvast deze datum! 

Dit wordt de eerste Wijkavond sinds 3 oktober 2019! Toentertijd hebben we in groepen met elkaar overlegd over de kansen die wij zagen voor wat betreft het opwekken van duurzame energie in onze wijk. 

In de vorige Goede Buur en ook via onze website (www.dieren-west.nl) hebben we u geïnformeerd over de stappen die de gemeente Rheden met ons wil zetten in het verduurzamingsproces binnen onze wijk. De gemeente Rheden heeft Dieren-West als ‘pilotwijk’ aangewezen, een wijk om als eerste mee aan de slag te gaan op weg naar 

CO2 –neutraal.

24 November a.s.

Op deze belangrijke Wijkavond zal de gemeente de keuze voor onze wijk toelichten en de plannen uiteenzetten op weg naar de gewenste eindsituatie, de stip op de horizon. Op de route hiernaartoe ontmoeten we veel verschillende experts die een bijdrage zullen leveren aan het welslagen van het hele proces. Ook zij zijn aanwezig deze avond.

SAMEN

We gaan zoveel mogelijk als wijkbewoners samen op weg met professionele ondersteuning en onder regie van de gemeente. De WDDW wil een ondersteunende rol voor alle wijkbewoners vervullen en zal erop toezien dat iedere wijkbewoner een zelfstandige positie blijft houden als het gaat om het maken van keuzes.

Wijk Uitvoerings Plan (WUP)

De gemeente zal de belangrijke rol die de wijkbewoners tijdens dit proces spelen met ons bespreken. Want: met elkaar gaan WIJ (de wijkbewoners) een Wijk Uitvoerings Plan maken waarin beschreven staat hoe en wanneer we welke stappen gaan zetten op weg naar die stip op de horizon: een plan van en voor de wijk!

Vragen. zorgen, ideeën?

Kom dan en denk en praat mee! Naast het ontvangen van informatie is er voldoende gelegenheid om met elkaar in overleg te gaan en uw stem te laten horen. Wij, dus álle wijkbewoners, hebben elkaar nodig om het verduurzamingsproces voor iedereen succesvol te laten verlopen!

Tot 24 november om 19.30u in de Ontmoetingskerk aan de Admiraal Helfrichlaan!

Met hartelijke groet, WDDW

ps. Wij zorgen ervoor dat de bijeenkomst ‘coronaproof’ is, kijk hiervoor op de website www.dieren-west.nl

Beste lezer,

Met veel genoegen las ik de uitnodiging voor uw wijkbijeenkomst op woensdag 24 november in de Ontmoetingskerk. Ik ga graag in op uw uitnodiging.

Tijdens deze avond krijgen wij tijd om u meer te vertellen over internationale, landelijke en lokale klimaatdoelen. Ongetwijfeld heeft u al gehoord dat stoppen met het gebruik van aardgas één van de onderwerpen is waarmee wij als gemeente aan de slag moeten. In april van dit jaar zijn de Transitievisie warmte en het Plan van Aanpak vastgesteld door de gemeenteraad. De volgende stap is aan de slag te gaan met Wijkuitvoeringsplannen.

Uw wijk, Dieren-West, is gekozen als pilotwijk. Waarom uw wijk is gekozen en wat dit betekent leggen wij graag aan u uit. Eén ding dat zeker is, is dat wij het Wijkuitvoeringsplan niet alleen kunnen en willen opstellen. Wij hebben u daarbij hard nodig, want het gaat over uw wijk, buurt en straat. Uiteraard kunt u ons ook vragen stellen tijdens deze avond.

Graag zien wij u op woensdag 24 november. Tot dan! Met vriendelijke groeten,

Wethouder Dorus Klomberg
Klimaataanpak en Duurzaamheid

Coöperatieve Vereniging Dieren-West

Energietransitie (en andere voor de wijk belangrijke onderwerpen):

Heb je daarover iets te zeggen? JA! Hoe?

Via het gratis lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. (D-W)

Wat doet wijkvereniging D-W voor jou?

     Overleg over onderwerpen zoals energietransitie (WDDW maakt onderdeel uit van deze wijkvereniging), veiligheid, groen, bouwplannen en verkeer met gemeente, woningbouwvereniging, ouderen- organisaties, etc. Uitgangspunt is steeds: wat is het belang van en voor de wijkbewoners

     Het organiseren van wijkavonden

     Het informeren van de wijk via het huis en huisblad Goede Buur en de website www.dieren-west.nl

     Het wijzen op nieuwe informatie in de wijk via het (gratis) e-mailbulletin NIEUWS. Aanmelden voor iedereen die belangstelling voor deze uitgave: via de startpagina op de website

Dus wordt lid van wijkvereniging D-W. Dan kun je meepraten en ideeën inbrengen over de ontwikkelingen in onze wijk. Bewoners van de wijk kunnen zich aanmelden via de startpagina op de website. Hier vind je nog meer informatie over D-W.

Wat is nodig voor zeggen(schap)? De wijkvereniging zoekt bewoners die iets willen doen voor hun woonomgeving. Dus meldt ideeën en help bij het realiseren ervan. Laat via het contactformulier weten wat je wilt of meld je tijdens de wijkavond bij de bestuursleden.

Nieuwe kans voor de tuin 2022

Wat het gaat worden in de tuin in 2022 ?
Geen idee ! Dat hangt ook van het weer af.
2021 was weliswaar nat, maar ook groeizaam.
Veel bloemen en planten groeiden tot wel anderhalf maal hun normale hoogte.
En we hebben veel zaad kunnen oogsten.
Kortom : We hebben weer veel over om weg te geven.
Planten, struiken, zaden, kleine boompjes, en ook wat stekken van kamerplanten.
Interesse ? Stuur even een mailtje naar hbrinkman@upcmail.nl en we sturen je een overzicht wat we over hebben. Als er wat voor je bij is, dan kun je gewoon langs komen om het op te halen.

Tot ziens,

Je mede-buurtbewoners Beate en Henk Brinkman

Energie-Tip WDDW

De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstellingvan 80ºC, maar werken efficiënter op 60ºC.                                       Deze snelle besparing scheelt veel gas, dus CO2.

Wilt u weten hoe u dit moet aanpakken?

We verwijzen u graag naar onze website www.dieren-west.nl, Duurzaam Nieuws, of naar

website https://zetmop60.nl

Website www.dieren-west.nl

Wij zoeken jou!

Dieren-West heeft een website!

Het doel is wijkbewoners met elkaar te laten communiceren over hoe wij met elkaar zorgen voor een sociale, veilige en prettige woonomgeving.

De website moet actueel blijven en onderhouden worden. Dit vraagt inzet van vrijwilligers. Daarom zoekt de webredactie uitbreiding. Wie wil zich aansluiten ?

De website is gebouwd met WordPress. Het is niet noodzakelijk maar het zou fijn zijn als je kennis hebt van WordPress. Gevoel voor taal, opmaak en het redigeren van tekst is wel van belang.

Vind je het leuk om deel uit te maken van het team van enthousiaste vrijwilligers, laat dan via info@dieren-west.nl of één van de webredacteuren (zie website) je belangstelling blijken.

Na een gesprek met de Webredactie kun je bepalen of je een bijdrage wilt leveren aan de leefbaarheid van onze wijk.

Red jij de bijen?

Bijen hebben jouw hulp hard nodig!Alle leven is gebouwd op een fundament van klein, kleiner,kleinst. Zonder het kleine kan het grote niet bestaan.

In een halve eeuw tijd is de hoeveelheid insecten, waaronder bestuivers als vlinders en bijen, met 70 % afgenomen. Die afname is veroorzaakt door verstening, steeds giftiger bestrijdingsmiddelen en het verdwijnen van bloemen, voedsel voor vele insecten. De teruggang vormt een bedreiging voor insecteneters zoals zangvogels en egels, maar ook voor de agrarische sector, die afhankelijk is van bestuivende insecten. Dus uiteindelijk óók voor de mens. Zonder bestuivers, kan ook de mens niet overleven.

Om bijen, vlinders en andere insecten meer overlevingsmogelijkheden te bieden is enkele jaren geleden de werkgroep Bijenlint Dieren opgericht. Wij streven ernaar om stukjes openbaar groen om te vormen tot bij-vriendelijke plekken door o.a. het inzaaien van bloemen en het aanbrengen van nestgelegenheid. We doen dit in samenwerking met de gemeente.
Eveneens proberen we door het aanleggen van een bijenlint bewustzijn te creëren bij de mensen om ook een steentje bij te dragen door in eigen tuin of balkon mogelijkheden te bieden met bij- of vlindervriendelijke planten en/of nestgelegenheid.

Door corona is onze werkgroep uitgedund tot nog maar twee mensen. Heb je zin om bijen en andere insecten vooruit te helpen en wil je je bij ons aansluiten? Neem dan contact op met Claudia of Rob via:

bijenlintdieren@gmail.com

Voor een reactie klik hier.