Informatieavonden, wijkavonden

Vanaf de start van de werkgroep (WDDW) zijn er Informatieavonden georganiseerd. U vindt de globale inhoud hiervan in het uitrolmenu (op datum in te zien): Informatieavonden

Wij willen overigens onze toekomstige avonden liever Wijkavonden gaan noemen. Deze term dekt meer het interactieve karakter dat wij nastreven tijdens deze bijeenkomsten.

De Wijkavonden zijn bedoeld voor alle inwonenden van Dieren-West, zowel huiseigenaren als huurders.

Het doel van deze Wijkavonden is het informeren van alle wijkbewoners over allerlei nieuwe ontwikkelingen zowel op technisch gebied als waar het overheidsvoornemens en besluiten betreft. Er worden sprekers uitgenodigd, er kunnen vragen worden gesteld en er kan informatie met elkaar worden uitgewisseld.

24 November 2021 hebben we, gedwongen door Corona, een digitale (i.p.v. een fysieke) Wijkavond verzorgd over wat ons globaal te wachten staat m.b.t. de energietransitie. U kunt alle documenten terugvinden op de pagina: Energietransitie D-W, Samen regelen

Want…: We doen het SAMEN!

Voor een reactie klik hier.