Nieuws

Op deze pagina worden steeds nieuwtjes geplaatst die te maken hebben met de energietransitie in het algemeen en met Dieren-West in het bijzonder. De berichten worden voorzien van een datum. De pagina wordt steeds van bovenaf gevuld zodat de meest recente berichten die wij met u willen delen bovenaan staan.

Om de actualiteit te waarborgen is besloten alleen de energienieuwtjes van de laatste twee jaar te tonen.

6-10-2020

Zie hier een link via welke u de vergadering op het gemeentehuis over de energietransitie kunt volgen. Het is ook vaak mogelijk als burger deel te nemen aan een dergelijke vergadering!

https://channel.royalcast.com/rheden/#!/gemeenterheden/20201006_1

28-9-2020

Ons bereikte nieuws over de effectiviteit van zonnepanelen op bewolkte dagen Oorspronkelijke bron:

Wageningen Universiteit

25-9-2020

Bericht van gemeente Rheden: Persbericht Rhedens College vraagt aandacht voor de balans tussen zon-en windenergie

Vignet Energiek Rheden

U kunt de stappen die de gemeente Rheden zet op het gebied van Verduurzaming ook volgen via Twitter en Facebook

Contact over verduurzaming via energiek@rheden.nl

10-9-2020

Bericht van gemeente Rheden:

Graag brengen wij u onderstaande nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen 
over de RES onder de aandacht. Heeft u vragen over het (voorlopig) concept bod? 
De regionale werkgroep RES Arnhem Nijmegen organiseert wekelijks een digitaal 
spreekuur. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje ‘Kalender’.

https://mailchi.mp/9a0a889dd9ff/res-nieuwsbrief-oktober-12339050?e=930c02c1d7

Heeft u andere vragen en/of suggesties? Mail ons gerust via energiek@rheden.nl of 
bel ons via telefoonnummer 026 49 76 911.

Met energieke groet,
Karin de Gelder
Beleidsmedewerker Duurzaamheid Rhedense Klimaataanpak | Gemeente RhedenHoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg | Postbus 9110, 6994 ZJ De SteegT (026) 49 76 911| E k.degelder@rheden.nlMa, di, wo (ochtend) en do aanwezig

Wil je ook op de hoogte blijven van initiatieven binnen gemeente Rheden, die met duurzaamheid bezig zijn?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Stuur een e-mail naar 
energiek@rheden.nl ovv Aanmelden Nieuwsbrief.
Je ontvangt de nieuwsbrief dan 4 keer per jaar.

Volg EnergiekRheden op twitter: @EnergiekRheden of like ons op Facebook: @EnergiekRheden

10-9-2020

Zie ook de pagina Nieuws: ‘Welkom’ :ISDE subsidie voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie tot en met 2025 verlengt

28-8-2020

De recente nieuwsbrief van RES, zie ook vorig bericht!

10-07-2020

Logo RES

RES: In vervolg op datgene wat we via Erik Spaink te weten zijn gekomen over de Regionale Energiestratie (RES) (zie het bericht van 03-10-2019) verspreidt de RES een Nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen.

RES: Via deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen, het traject om te komen tot een duurzame energievoorziening in onze regio (klik s.v.p. op ‘regio’). 

02-07-2020

Hybride warmtepomp in Dieren-West: De doelstelling van de gemeente Rheden is om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. Cees Alberts i.s.m. Teun Tieleman, beiden lid van WDDW, onderzochten de veel belovende rol van de hybride warmtepomp in de energietransitie van de gemeente Rheden.

In hun ‘Rapport Hybride Warmtepomp in Dieren-West’ verkennen zij de mogelijkheden voor de Hybride Warmtepomp in Dieren-West.

Zie bijlage voor deze ‘Verkenning’

De werking van de Warmtepomp is aan de orde geweest op de Informatieavond van 24 januari 2019. In de presentatie wordt ook verwezen naar: https://warmtepomp-weetjes.nl

06-06-2020

In relatie tot de informatie die Erik Spaink op de informatie avond van 3 oktober https://dieren-west.nl/informatieavond-3-oktober-2019-algemeen/heeft gegeven over de Regionale Energiestrategie of RES vindt u in de bijlage een artikel dat hij schreef voor het vaktijdschrift ROmagazine (RO staat voor ruimtelijke ontwikkeling). Hij pleit ervoor dat bewoners de kans krijgen om mee te praten over plannen die ontwikkeld worden. Het gaat ook om nieuwe ingrepen in onze mooie, natuurrijke omgeving. Daar hebben we allemaal een mening over. En misschien ideeën over hoe dan tegelijk andere doelen gerealiseerd kunnen worden.

Tegelijk worden er – buiten de RES om- nog plekken voor zonnevelden genoemd, zoals de Bocht, de parkeerplaats en het voormalig hockeyveld Nieuwland, de dijk langs de IJssel en de A348. Voor al die projecten moet de gemeente uiteindelijk een omgevingsvergunning afgeven. Wij willen daar als Werkgroep Duurzaam Dieren West werk van maken. Doet u mee?

Zie bijlage voor het bedoelde artikel

28-05-2020

28 mei van 15:00 – 16:30 uur organiseert het LSA samen met de Natuur en Milieufederaties, vanuit de participatiecoalitie, een webinar: Duurzame energie voor iedereen. Een bijeenkomst over wat energiecoöperaties, gemeenten en andere betrokken partijen kunnen doen zodat íedereen de vruchten kan plukken van het lokaal opwekken van nieuwe energie. We hebben drie sprekers uitgenodigd die hun inclusieve initiatief bespreken. Aanmelden kan via bovenstaande link.

25-05-2020

Logo Gemeente Rheden
https://youtu.be/2CymhA9nRvw

Wethouder Klomberg geeft in de video die u via de toegevoegde link kunt bekijken een korte update over de ontwikkelingen rondom de energietransitie in en om de gemeente.

16-01-2020

De Gelderlander: Plan voor zonnepark in Dieren-West

DIEREN – Aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren moet een zonnepark verrijzen, waarvan de energie ten goede komt aan bewoners van de wijk. Het park moet komen boven het parkeerterrein bij de sportvelden aan het einde van de laan of op het oude hockeyveld.

Zie het artikel van:Piet Venhuizen 16-01-20, 07:39 

WDDW: Onze werkgroep is hier nauw bij betrokken. Wanneer er een duidelijke ontwikkeling is, vindt u dit op deze plaats.

03-10-2019

RES: Op de informatieavond van 3 oktober j.l. heeft Erik Spaink een toelichting gegeven op de regionale ontwikkelingen (RES). De volledige presentatie vindt u via deze link https://dieren-west.nl/informatieavond-3-oktober-2019-algemeen/

Zie ook hierboven een toelichting en een artikel van Erik Spaink: 6 juni Artikel voor het vaktijdschrift RO magazine(RO staat voor ruimtelijke ontwikkeling).

2018 WDDW

Werkgroep Duurzaam Dieren West en Global Goals
De gemeente Rheden en werkgroep Duurzaam Dieren West gaan samenwerken in een project op het gebied van duurzaamheid in Dieren West. De Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW) bestaat ruim anderhalf jaar en werkt aan een actieve beweging binnen de wijk, waarbij zo veel mogelijk wijkbewoners met elkaar aan de slag gaan om de energietransitie in Dieren West invulling te geven.

De focuspunten zijn van de energietransitie zijn:
• CO2-neutrale wijk op termijn;
• Gezamenlijk kennis vergaren voor gedegen individuele/eigen beslissingen;
• Bereikbare oplossingen;
• Regie op de toekomstige energievoorzieningen in de wijk;
• Actieve participatie in gemeentelijke/regionale netwerken.

De energietransitie is geen ‘gelopen race’. Er bestaat geen ‘beste aanpak’. De weg is leren en nieuwe inzichten delen en benutten. De werkwijze van de werkgroep is onder meer het organiseren van wijkavonden, het inrichten van werk- en discussiegroepen en het onderhouden van een informatieve website. Daarnaast worden er in de toekomst collectieve verduurzamingsplannen opgezet en uitgevoerd.

De gemeente heeft een sleutelpositie in de energietransitie en is daarom een belangrijke partner voor de werkgroep. De gemeente en de WDWW zetten samen een pilot op om de Global Goals door te vertalen naar de buurten en de inwoners van Dieren West. De gezamenlijke opgave is niet alleen van technische aard, maar heeft ook economische en financiële kanten. Bovendien heeft het impact op het welzijn en welbevinden van de wijkbewoners en genereert het infrastructurele vraagstukken. De wijkbewoners worden daarom vanaf het begin betrokken bij het project.

01-02-2018

Geslaagde avond Duurzaam Dieren West
Op 1 februari organiseerde de werkgroep Duurzaam Dieren West een informatiebijeenkomst over mogelijkheden om de woning energiezuiniger te maken. Daar kwamen bijna 80 mensen op af. Het werd een levendige avond omdat de aanwezigen vol vragen zaten over de mogelijkheden van isoleren. Energiebesparing is de eerste stap als we het gebruik van fossiele energie willen verminderen. Immers, de energie die niet nodig is hoeft ook niet te worden opgewekt. Goed isoleren gaat vooraf aan de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen. Veel mensen hebben ook aangegeven graag gebruik te willen maken van het aanbod om met de warmtecamera de isolatie van de eigen woning te beoordelen. Over onderwerpen als zonnepanelen en warmtepompen wil de werkgroep later bijeenkomsten organiseren om te helpen de beste keuzes te maken. Het idee is dat mensen met elkaar concrete initiatieven gaan nemen en daarbij kunnen ze gebruik maken van de werkgroep. De werkgroep is een burgerinitiatief en wil bewoners met elkaar in contact brengen. De gedachte is dat we veel te winnen hebben als we samenwerken om de noodzakelijke veranderingen te realiseren.

November 2017

PERSBERICHT
De werkgroep Duurzaam Dieren West werkt aan de eerste stap:

Duurzaam maken woning doe je met elkaar.
De werkgroep Duurzaam Dieren West gaat ervan uit dat het energiezuinig maken van je woning een complexe opgave is, waarbij type woning, leefstijl, beschikbare middelen en (toekomstige) woonwensen een bepalende rol spelen. Daarbij ervaren veel mensen dat de organisatie van het een en ander een drempel vormt om aan verduurzaming te beginnen. (welke zonnepanelen, hoe isoleren, kosten, etc.) Op deze punten wil de werkgroep voor Dieren West ondersteuning gaan bieden door vragen en oplossingen te bundelen en met elkaar in een netwerk en themagericht aan de slag te gaan. Essentieel is dat iedereen zijn eigen keuzes blijft maken.

De start van een ontwikkeling in de wijk Dieren West
De werkgroep bereidt momenteel een aantal bijeenkomsten voor die in 2018 worden gehouden. De eerste bijeenkomst over het isoleren van de woning zal in januari worden gehouden. De voorbereiding is in volle gang. Nader bericht hierover en de wijze van aanmelden volgt binnenkort. De werkgroep hecht veel waarde aan een gedegen maatwerkadvies voor ieder huishouden. Het traject van verduurzaming van het wonen begint vaak met een zoektocht naar de aspecten die specifiek zijn voor ieders situatie. Daarom gaat de werkgroep een samenwerking aan met de Woonwensenscan van het Energieloket Midden-Gelderland. In de praktijk betekent dit dat, ingeval wordt aangegeven, vraagstukken op het terrein van energie met elkaar worden uitgewerkt en aangepakt. Ondertussen is duurzaamheid een economische markt geworden, waarin leveranciers en adviseurs om de klanten strijden. Dit biedt voor de meeste burgers geen sfeer en ruimte om in vrijheid na te denken over een eigen plan, zonder de kassa van de leveranciers te horen rinkelen.

Lucht/water warmtepomp (zie ook hierboven 02-07-2020)
Heeft u interesse in een lucht/water warmtepomp dan bent u van harte welkom om een systeem te bezoeken. Er zijn twee voorbeelden te bekijken. Een uitgebreid systeem, dat gaat richting gasverbruik nul. Elementen met heatpipes om rechtstreeks met zonne-energie water te verwarmen voor tapwater en voor het voorverwarmen van het CV water. Lage temperatuur warmteafgifte systemen. Voor de CV een hybride warmtepomp plus een ketel die inspringt als de warmtepomp het niet aan kan. Of een systeem met een hybride warmtepomp die is toegevoegd aan de standaard cv-installatie. Beide systemen hebben hun voordelen, beperkingen en prijs.
U krijgt uitleg over de verschillende soorten Wp’s, effecten op het verbruik van gas en stroom, investering en het economisch rendement, de aanleg en u kan de warmtepomp in actie bekijken en beluisteren. De vragen die u hebt kunnen we dan oppakken aan de hand van de praktijkvoorbeelden.
Belangstellenden die informatie willen over warmtepompen kunnen zich melden via duurzaam@dieren-west.nl. Vermeld hierbij of u alleen een warmtepomp-systeem wilt bezoeken of het uitgebreide systeem.

Wat alvast te doen
De woonscan kan reeds worden aangevraagd via het Energieloket Midden-Gelderland (085-3030670) of via de site www.elmg.nl/woonwensenscan. Op de website van de werkgroep www.dieren-west.nl. kan daarover ook informatie worden verkregen, evenals het nieuws over de voortgang van de werkgroep activiteiten.
Voor de mensen die een warmtepomp in de praktijk willen zien draaien, dat kan. Kijk op de website en meld je aan om bij leden van de werkgroep thuis te komen kijken en er van alles over te horen. Voor wijkbewoners die actief via de mail willen worden benaderd over de op handen zijnde activiteiten van de werkgroep, wordt aangeraden om zich als belangstellende in te schrijven via de website.

Voor een reactie klik hier.