Projecten

Werkgroep Duurzaam Dieren-West organiseert duurzame projecten met als doel wijkbewoners te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Door het verzamelen van zoveel mogelijk objectieve informatie probeert WDDW een adviserende rol te vervullen en vragen die wijkbewoners hebben te beantwoorden. Hierna ziet u de uitwerking van ons eerste project: Spouwmuurisolatie!

De bedoeling is om het project Spouwmuurisolatie in de herfst van 2020 te vervolgen.

1. Project Spouwmuurisolatie

Project spouwmuurisolatie

De wijk Dieren-West (-Noord) is grotendeels gebouwd tussen 1960 en 1980. Bij veel van deze woningen is UF-schuim, glaswol of steenwol toegepast als spouwmuurisolatie. Na 40 jaar zijn er woningen waarbij deze isolatie kwalitatief slecht is en niet meer voldoet aan de mate van isolatie die gewenst is. Op verzoek van en in samenwerking met enkele bewoners heeft de Werkgroep Duurzaam Dieren West een collectief project opgestart voor onderzoek en eventueel herstel van de spouwmuur isolatie. U kunt aan de hand van het hierna genoteerde stappenplan zien welke acties met dit project gemoeid waren.

Aanpak:

 1. Aan 5 isolatie bedrijven is gevraagd  of ze interesse hebben in het project, 4 hiervan hebben positief gereageerd.
 2. Er is huis aan huis een brief bezorgd in Dieren west.
 3. In de eerste ronde hebben zich 40 deelnemers gemeld.
 4. Op basis van dit aantal is een offerteaanvraag opgesteld.
 5. Aan 4 deelnemers is gevraagd of hun huis als proefwoning voor het opstellen van een offerte mocht dienen. ( vrijstaand, 2/1 kap, tussenwoning en bungalow)
 6. De 4 bedrijven is gevraagd een offerte voor de proefwoningen uit te brengen volgens het aangereikte ‘aanvraag document’.
 7. Tussentijds zijn via mail alle deelnemers geïnformeerd over de vervolgstappen.
 8. Uiteindelijk hebben 3 bedrijven offerte uitgebracht. 
 9. De offertes zijn beoordeeld aan de hand van een document met weging van verschillende aspecten.
 10. Isolatiebedrijf Rouwenhorst (kwam als beste uit de beoordeling) en is daarna uitgenodigd voor een gesprek.
 11. De deelnemers zijn vervolgens geïnformeerd over de keuze voor Rouwenhorst en uitgenodigd voor een informatieavond.

De afronding van het project

Na afronding van het project spouwmuurisolatie zijn de deelnemers geïnformeerd en hebben ze een vragenlijst ontvangen om te evalueren of het project voldaan heeft aan de verwachtingen.

Samengevat:

 • hebben 78 woningeigenaren  ingeschreven op het project. ( in eerste instantie 86 maar 8 hebben voor de start hun deelname teruggetrokken).
 • waren 9 deelnemers niet bereikbaar voor het maken van een afspraak zodat bij 69 woningen een inspectie is gedaan.
 • was bij 32 woningen (46%) de isolatie nog goed of was de spouw te klein om extra isolatie toe te voegen.
 • is voor 30 woningen een offerte voor herstel van de isolatie uitgebracht, 17 eigenaren hebben opdracht gegeven om de isolatie te herstellen.
 • hebben 13 eigenaren wel een offerte voor herstel van de isolatie ontvangen maar (nog) geen opdracht gegeven.  (De reden hiervoor is in de meeste gevallen niet bekend.)
 • hebben 7 eigenaren een infrarood opname aangevraagd. ( Deze opnames zijn nog niet uitgevoerd, de betreffende eigenaren worden door Rouwenhorst benaderd om dit alsnog in het najaar te doen. De temperatuur buiten moet bovendien laag genoeg zijn om goede opnamen te kunnen maken.)

Evaluatie project herstel spouwmuurisolatie Dieren West

25 Mei 2020

Aantal deelnemers 70: Aan alle deelnemers is een vragenlijst (zie hiervoor) gestuurd met vragen over de aanpak van de werkgroep en de uitvoering door de aannemer.

24 % van de deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld of via mail gereageerd.

Resultaat 

Bijna iedereen die gereageerd heeft (94%)  geeft aan tevreden te zijn over de aanpak van de werkgroep en de verstrekte informatie vooraf.

Een ruime meerderheid is tevreden over het contact met de fa Rouwenhorst en het uitgebrachte advies.

Op enkele onderdelen zijn opmerkingen gemaakt waardoor de score op offerte en uitvoering 60 % tevredenheid is.

 • Niet iedereen heeft het advies schriftelijk ontvangen ( 40% niet)
 • Over de inhoud van de uitgebrachte offertes is iedereen tevreden 
 • De uitvoering van het werk is als goed gewaardeerd (80%)
 • Inspectie/projectleiding is  tijdens de uitvoering weinig gezien (33%) 

De opmerkingen zijn gedeeld met de fa Rouwenhorst.

Voor de werkgroep Duurzaam Dieren West was dit de eerste keer dat een project op deze wijze is uitgevoerd. 

2. Project Isoleren zonder zorgen

Samenvatting.

De Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW) heeft het idee opgevat op wijkniveau in 2020 een isolatieplan voor de wijk voorbereiden, waarmee bewoners een praktische handreiking krijgen voor het opstellen van een isolatieplan voor hun woning. Deze notitie is de eerste stap om de weg begaanbaar te maken. Het eerste station is de gemeente Rheden, deze vervult een voorwaardelijke rol. 

Het plan heeft als titel gekregen ‘Isoleren zonder zorgen’, omdat het beeld heerst dat veel bewoners nog terughoudend zijn om actief mee te doen met de aankomende energietransitie.

Zie bijlage

Voor een reactie klik hier.