Wijkenergiecoöperatie in wording

Waar zijn we mee bezig?

De werkgroep Duurzaam Dieren West is bezig te onderzoeken of in de wijk elektriciteit kan worden opgewekt ten behoeve van de wijk. In Nederland wordt op veel plaatsten door burgerinitiatieven gewerkt aan de opwekking van lokale duurzame energie voor de eigen inwoners. Dit voornemen past bij het overheidsbeleid om 50% van de lokaal opgewekte energie in eigen beheer en voor eigen gebruik te organiseren.
Voortvloeiend uit de herontwikkeling van het voormalige hockeyveld aan de Admiraal Helfrichlaan is het idee geboren om te onderzoeken of de parkeerplaats aan het eind van deze straat een ‘solarparking’ kan worden. Globaal berekend kunnen er 1300 panelen worden geplaatst, goed voor de elektriciteitsbehoefte van ongeveer 130 huishoudens.
De werkgroep onderzoekt momenteel de mogelijkheden hiervoor. De parkeerplaats is van de gemeente en overleg is gestart over de beschikbaarstelling van dit terrein voor dit doel. De werkgroep zal hiervoor een wijk-energiecoöperatie oprichten, waar wijkbewoners lid van kunnen worden. Het moet allemaal nog goed worden uitgedacht, maar voor de hand ligt  een systeem op basis van de Postcoderoos (https://www.postcoderoosregeling.nl ). Wij zien dit project bij uitstek geschikt voor wijkbewoners die zelf geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsten.
Vanwege de coronacrisis lopen de ontwikkelingen anders dan gedacht. De werkgroep zal dit plan voorleggen op een wijkavond. We weten nog niet wanneer die kan worden gehouden. Reacties per mail ( zie de pagina Contact) zijn van harte welkom!

Wordt vervolgd!

Een voorbeeld van solar parking
Voor een reactie klik hier.