Wijkenergiecoöperatie in wording

Waar zijn we mee bezig?

De werkgroep Duurzaam Dieren West is bezig geweest en nog steeds doende, te onderzoeken of in de wijk elektriciteit kan worden opgewekt ten behoeve van de wijk zelf.

En inmiddels zijn we een grote stap verder…

In Nederland wordt op veel plaatsten door burgerinitiatieven gewerkt aan de opwekking van lokale duurzame energie voor de eigen inwoners (zie Nieuws van de Energie monitor, Hier opgewekt! onderaan deze pagina waar men al energiecoöperaties heeft gerealiseerd). Dit voornemen past bij het overheidsbeleid om 50% van de lokaal opgewekte energie in eigen beheer en voor eigen gebruik te organiseren.
Voortvloeiend uit de herontwikkeling van het voormalige hockeyveld aan de Admiraal Helfrichlaan is het idee geboren om te onderzoeken of de parkeerplaats aan het eind van deze straat een ‘solarparking’ kan worden. Globaal berekend kunnen er 1300 panelen worden geplaatst, goed voor de elektriciteitsbehoefte van ongeveer 130 huishoudens.

Een voorbeeld van solar parking

De gemeente Rheden heeft de wijk Dieren -West tot eind december 2021 de gelegenheid geboden om een sluitend bedrijfsplan te ontwikkelen voor een solarparking op de genoemde parkeerplaats. De bedoeling is dat de parkeerplaats wordt voorzien van een ‘dak’ met zonnepanelen. De functie blijft behouden. De opbrengst van de opgewekte energie gaat zo veel mogelijk naar de deelnemende inwoners. Daarvoor dienen inwoners te participeren in het project. De coöperatieve vereniging Dieren-West is de ontwikkelaar en met het lidmaatschap kunnen inwoners van Dieren-West participeren. De wijkcoöperatie Dieren-West  maakt formeel een ‘Wijkenergiecoöperatie‘ mogelijk. De statuten bieden daar ruimte voor. Het moet allemaal nog goed worden uitgedacht, maar voor de hand ligt  een systeem op basis van de Postcoderoos. Wij zien dit project als bij uitstek geschikt voor wijkbewoners die zelf geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsten.


Wordt vervolgd!

Inmiddels weten we….

Impact energiecoöperaties neemt komende jaren flink toe. Bijna 100.000 deelnemers aan lokale energieprojecten

Nederland telt inmiddels 623 energiecoöperaties! Ze drukken een steeds grotere stempel op de energietransitie. De opbrengsten uit hun wind-, zon- en warmteprojecten groeien hard en blijven dat de komende jaren doen. Ook professionaliseren ze. Meer dan om kwantiteit gaat het nu om kwaliteit van de coöperaties….Meer weten? klik hier!

Inmiddels is er weer veel meer nieuws te vinden! Klik voor recent nieuws op de groene bol van ‘hier opgewekt’!

Voor een reactie klik hier.