Gemeente Rheden en verduurzaming

Op deze pagina vind je nieuws over de energietransitie en verduurzaming binnen de gemeente Rheden. Je kunt uiteraard ook veel informatie over de verduurzaming vinden op de site van de gemeente .

Wil je op de hoogte blijven over wat gemeente Rheden doet rondom het klimaat en energie? Stuur dan een e-mail naar energiek@rheden.nl. We willen je ook attenderen op zowel de facebookpagina van de gemeente als een inschrijfmogelijkheid voor Rheden nieuws.nl Je bent dan op alle fronten up-to-date waar het ontwikkelingen in onze gemeente betreft!

Nieuwsflits gemeente Rheden! Wanneer u zich inschrijft voor de Nieuwsbrief wordt u via uw mail op de hoogte gehouden van gemeentelijke duurzame nieuwtjes, klik hier voor de Nieuwsbrief, Nieuwsflits van 10 mei 2021

WDDW gebruikt deze pagina om onderwerpen die WDDW van belang acht voor onze wijk op de voorgrond te plaatsen.


  1. Word klimaatcoach voor onze wijk!
  2. Uitnodiging voor 04-03-2021
  3. Nieuwe site!!!
  4. Uitnodiging
  5. Duurzame energie opwekken in Rheden
  6. Woonwensenscan

ad. 1. Word klimaatcoach voor onze wijk!

foto van de website Klimaatcoach, klik hierop en u komt op de bewuste pagina met veel informatie!

WDDW ontving een schrijven van de gemeente over de mogelijkheid om klimaatcoach in Gelderland te kunnen worden. Met het oog op de aanstaande ontwikkelingen is uitbreiding van onze werkgroep zeer gewenst! Wij hopen dan ook dat zoveel mogelijk enthousiaste wijkbewoners zich gaan aanmelden voor deze cursus!

U kunt zich aanmelden via duurzaam@dieren-west.nl

ad.2. Uitnodiging voor 04-03-2021

Deze datum is inmiddels gepasseerd.

Gemeente Rheden organiseert met regelmaat inspraakrondes voor burgers om het beleid aangaande de energietransitie gezamenlijk te bespreken.

Mocht u afgelopen 4 maart niet hebben meegedaan maar toch geïnteresseerd zijn in wat er speelt verwijzen wij u graag naar de links in de tekst hierna.

De concept-visie is ook te raadplegen op https://www.rheden.nl/Inwoners/Duurzaamheid_klimaat/Warmtevisie.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846.

ad 3. Nieuwe website met belangrijke informatie over de klimaataanpak en verduurzaming in de gemeente Rheden

https://www.watisjouwrheden.nl ( of klik op het logo hierboven)

Zoals aangekondigd bij de pagina Welkom is er een nieuwe website gebouwd over de aanpak van het klimaat en aspecten van verduurzamen. De site geeft informatie voor ondernemers, woningeigenaren en huurders. Je vindt er wetenswaardigheden over de inzet van de gemeente Rheden t.a.v. verduurzaming naast ervaringen van bewoners die al met het verduurzamen van hun huis zijn begonnen. Je wordt uitgenodigd actief mee te doen aan het vullen van de site door eigen verhalen over verduurzaming te delen, Iets wat wij op onze website ook doen via de pagina Wijkbewoners verduurzamen.

Mees Hagedoorn en Dorus Klomberg

Op de nieuwe site heeft Mees Hagedoorn tot 11 mei 2021 lid van de Werkgroep Duurzaam Dieren West meegedaan aan een inspirerend dubbelinterview met wethouder Klomberg. Hij heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met het verduurzamen van zijn huis en deelt deze met wethouder Klomberg. (zie bij ‘Nieuws ‘op de site ‘watisjouwrheden.nl’ of klik op de link hiervoor)

ad 4. Belangrijke uitnodiging!!!

Wethouder Dorus Klomberg, klik op de afbeelding voor meer informatie!

Deze uitnodiging is nu verlopen. We zullen aangeven wanneer er weer een mogelijkheid is uw stem te laten horen!

Beste mevrouw, meneer,

Graag maak ik u, als contactpersoon voor een belangengroep of energiegroep, er op attent dat de Gemeente Rheden concepten van documenten op de website van de gemeente heeft geplaatst die u kunnen interesseren. Mogelijk hebt u hier ook bericht over ontvangen omdat u de nieuwsbrief klimaat ontvangt of aan een webinar over de duurzame opwek van energie heeft deelgenomen. Als u dit bericht wilt doorsturen naar andere mensen die mogelijk interesse hebben, dan stellen wij dat op prijs.

Wij willen u van harte uitnodigen de conceptdocumenten over Samen Energie Opwekken te lezen en uw reactie daarover met ons te delen. Om met zonnevelden en windmolens op een grootschalige manier energie op te wekken in onze gemeente, is het niet alleen belangrijk dat we met elkaar gebieden vastleggen waar dat eventueel zou kunnen. Minstens zo belangrijk is het dat we met elkaar vastleggen aan welke eisen de samenwerking tussen een initiatiefnemer, omwonenden, andere belanghebbenden en de gemeente moet voldoen. En zeker ook hoe aan die eisen voldaan kan worden. Daarvoor stellen wij het beleidskader en de handreiking Samen Energie Opwekken op.

Voordat de gemeenteraad gaat besluiten over deze documenten, bieden wij u de gelegenheid deze concepten te bekijken en op de inhoud van deze concepten te reageren. U kunt deze vinden op www.rheden.nl/SEO. Uw reactie op deze concepten kunt u tot en met zondag 14 februari mailen naar energiek@rheden.nl.

De ontvangen reacties worden zoveel mogelijk verwerkt in de documenten. De verwachting is dat het College van B&W op 6 april een besluit neemt over de stukken en vervolgens voorlegt aan de gemeenteraad. Zij zullen hierover in mei met elkaar debatteren en besluiten.

Bij voorbaat danken wij u hartelijk voor uw eventuele reactie.

Met vriendelijke groeten,

Dorus Klomberg,
Wethouder Duurzaamheid en Klimaat

ad. 5. Beste inwoner van gemeente Rheden,

De nieuwsbrief over de Rhedense Klimaataanpak staat vol met informatie over de ontwikkelingen ten aanzien van ons klimaatbeleid.
We willen een duurzame gemeente worden, dat betekent ook dat we duurzame energie gaan opwekken. Onder andere door zonnepanelen op daken en ook grootschalig bijvoorbeeld zonnevelden.
Welke stappen moeten we daarvoor zetten en wanneer en hoe kunnen inwoners daarover meepraten. Praat ook mee, lees in de nieuwsbrief hoe je je aanmeldt.
Dat en veel meer, zoals een animatie filmpje dat uitleg geeft over de klimaatopgave en de ervaringen van de eerste online inwonersavond, vind je in deze nieuwsbrief!

Veel leesplezier en we hopen je te ontmoeten op een van de volgende online bijeenkomsten!

opmerking van de redactie: De bedoelde nieuwsbrief is op dit moment onvindbaar, de webredactie gaat hier naar op zoek! De tweede nieuwsbrief staat op deze pagina
Met energieke groet,
Adviesteam Rhedense Klimaataanpak

Gemeente Rheden | Hoofdstraat 3 | 6994 AB De Steeg
Postbus 9110 | 6994 ZJ De SteegCopyright © 2020 Gemeente Rheden, Alle rechten voorbehouden.

ad. 6. De woonwensenscan

ELMG

De WoonwensenscanPersoonlijk advies van coach (zie elmg.) .

Met deze gratis Woonwensenscan krijgt u huisbezoek van een speciaal getrainde wooncoach. De woonwensenscan helpt om uw wensen voor comfort, veiligheid, gezondheid en energie eens goed op een rijtje te zetten. Met veel maatregelen om je comfort te verhogen, bespaar je ook direct op de energiekosten. Denk maar eens aan vloerisolatie of dubbel glas. Als u duurzaam wilt verbouwen kan de wooncoach met u bespreken hoe dit zo efficiënt mogelijk kan gebeuren.

In de komende jaren gaat een gemiddeld gezin 200 Euro (!) per jaar meer betalen aan energie. Een goede reden om uw wensen en mogelijkheden samen met een deskundige coach te bespreken, bij u thuis aan tafel en op een tijdstip dat u schikt. De coach kan u de weg wijzen in het oerwoud van subsidies en andere regelingen. Op weg naar slimme keuzes voor een behaaglijk huis, voor uw portemonnee én voor het klimaat!

De woonwenscan is gelukkig opnieuw óok weer beschikbaar voor inwoners van de gemeente Rheden! 

N.B. De woonwensenscan wordt uitgevoerd met inachtneming van de RIVM-maatregelen.

U vindt uitgebreide informatie over de woonwensenscan op de site van het  ELMG waar u zich kunt aanmelden voor een gratis scan!

Voor een reactie klik hier.