Bewoners Dieren-West adopteren openbaar groen

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen. Dat is bijvoorbeeld een groenvak in de straat, een groenstrook naast je woning of het groen rondom bomen. Het terrein moet wel openbaar toegankelijk blijven.

Wil je in jouw buurt ook openbaar groen adopteren neem dan contact op met de gemeente Rheden (026) 4976 911. De gemeente Rheden ondersteunt met advies, opruimen van snoeiafval en zo nodig vervanging van (dode) struiken en planten.

Hieronder volgen initiatieven van groenadoptie in Dieren-West. Misschien leuk om samen met je buurt ook mee te doen?
Openbaar groen geadopteerd en heb je wat toe te voegen over je buurt laat het ons dan even weten via onderstaande link naar het contactformulier.

Labriehof/Zimmermanhof/Domeinlaan/Imboslaan
Bewoners van de Zimmermanhof, Labriehof, deel van Imboslaan en Domeinlaan onderhouden sinds enige jaren zelf het openbaar groen. “Wonen in het bos” is het uitgangspunt van deze buurt en dat kun je zien. Blad blijft liggen en er wordt niet meer gemaaid, zodat gras verdwijnt, de bodem verrijkt wordt en allerlei plantjes opkomen. Hierdoor is sprake van duurzaam en circulair groenbeheer. De eerste twee jaar zijn veel nieuwe heesters aangeplant. Snoeihout ligt tussen het groen op een stapel.

De Slenk

De Slenk (Lorentzlaan) is een smeltgeul uit de ijstijd. Dieren-West bestond vroeger uit heidegebied en de Slenk is nog een uniek restant hiervan. Toen de Gemeente onvoldoende geld meer had voor onderhoud, vergraste de Slenk. Jogchum Sevenster heeft toen het onderhoud op zich genomen – met hulp van andere wijkbewoners. Hij is heel veel uren op zijn knieën te vinden in de Slenk om door hem zelf gekweekte heideplantjes aan te planten. Als dank kreeg hij bij zijn 80e verjaardag de Jogchum Sevenster Bank van de Gemeente. Een mooi rustpunt, midden in de Slenk.

Hoek Domeinlaan/Schotsmanlaan
Deze groenstrook is eind 2017 op verzoek van de bewoners van Schotsmanlaan 16 opnieuw aangeplant door de Gemeente. De bewoners halen het onkruid weg en geven de planten en struiken water, als dat nodig is. De rododendrons hebben al heel mooi gebloeid. Als de komende zomer minder droog wordt dan de vorige, zullen de geraniums een aaneengesloten plantendek gaan vormen.

Ontmoetingskerk

Bloembak Domeinlaan bij Ontmoetingskerk Bij de Ontmoetingskerk staat op de hoek Domeinlaan/Adm. Helfrichlaan een flinke bak met prachtige rozen. Een paar jaar geleden overwoekerden de coniferen die bak en dat was de overburen een doorn in het oog. Ze beloofden de Gemeente de bak te gaan onderhouden en konden de rozen uitzoeken die ze zelf erg mooi vinden.  Ze snoeien en bemesten de rozen en hebben houtsnippers tussen de rozen gelegd, zodat er weinig onkruid opkomt.

Adm. Helfrichlaan

Openbaar groen Adm. Helfrichlaan en parkeerplaats bij Het Nieuwland
In 2015 hebben meer dan 130 buurtbewoners het burgerinitiatief, geïnitieerd door een aantal buurtbewoners, ondertekend om de overlast van hard rijdende auto’s en problemen op het parkeerterrein Het Nieuwland te voorkomen. In goede samenwerking tussen Gemeente en initiatiefnemers is het laatste deel van de Admiraal Helfrichlaan als toegangsweg naar de parkeerplaats versmald en zijn er snelheidsremmende maatregelen getroffen. 1.600 vierkante meter extra groen is gerealiseerd. De beplanting is in samenspraak met omwonenden en bedrijven vastgesteld en het groen langs de weg is door hen geadopteerd.

P. van Anrooylaan/E. van Beinumlaan

Peter van Anrooylaan/E.van Beinumlaan Het stukje openbaar groen op dit hoekje was niet mooi meer. De twee dennen waren aan vervanging toe en vanwege het hoge gras lag er vaak hondenpoep.
Bewoners hebben contact gezocht met de Gemeente. Het plantsoen is opnieuw aangelegd en wordt nu door buurtbewoners onderhouden.

Bewoners E. van Beinumlaan

Eduard van Beinumlaan 45 t/m 67
Rond dit deel van de Van Beinumlaan staan 13 huizen. Bewoners hebben het initiatief genomen om het groen voor hun huizen op te knappen. Ze hebben met de Gemeente afgesproken om een deel zelf te onderhouden. Ze kochten hortensia’s en zetten die zelf in de grond. De Gemeente plantte een tweede perk opnieuw aan, zorgde voor een terrasje met een bank, een lantaarnpaal en een boom. De bewoners gaan het nieuwe groen drie jaar zelf onderhouden.

Voor een reactie klik hier.