Samen Sterk

Wonen in een wijk waar we naar elkaar omkijken, elkaar helpen en op zijn tijd samen plezier maken, is iets wat we als wijkvereniging graag willen stimuleren. Daarom hebben we begin 2024 een tweetal klankbordavonden Samen Sterk in D-W gehouden met een willekeurige groep wijkbewoners. Samen hebben we ideeën op papier gezet over een sociaal en prettig Dieren-West. Daarna hebben we gekeken hoe we deze initiatieven op gang kunnen brengen en hoe de wijkvereniging daaraan een bijdrage kan leveren. 

De komende tijd zullen al kleine projecten in beweging worden gezet. Kijk daarom regelmatig om op de hoogte te blijven,

Echter, alles valt of staat met jouw inbreng als wijkbewoner. Initiatieven zullen we samen moeten dragen. Stap over een drempel heen en laat ons weten dat ook jíj bereid bent een kleinigheid te doen voor onze wijk. Laat het ons weten en dan nemen wij graag contact met je op.

Iedereen is welkom oud en jong! Samen Sterk in D-W. 

Voor een reactie klik hier.