Opschoondagen in Dieren-West

Ondanks het slechte weer een mooie opkomst bij de schoonmaakactie in Dieren-West!

Op zaterdag 17 september 2022 was het World Cleanup Day. In Dieren-West was de schoonmaakactie gecoördineerd door cv Dieren-West. Claudia van den Elsen-Westendorf Pieters en Joppe van den Haak waren de trekkers van deze actie (bereikbaar via: schoonmaakbijen@dieren-west.nl)

Ondanks het slechte weer was de opkomst goed en de deelnemers zeer gemotiveerd. Rond 09.30 uur startte de schoonmaakactie met een kopje koffie/thee in de Ontmoetingskerk.Wethouder Dorus Klomberg gaf de aftrap en stak daarna zelf ook de handen uit de mouwen.

De gemeente Rheden heeft de schoonmaak materialen beschikbaar gesteld en gezorgd dat het afval werd afgevoerd. De gemeente Rheden heeft de aanpak van zwerfafval hoog op haar prioriteitenlijst staan. Helaas betreft het een gecompliceerd en vooral omvangrijk probleem en zijn onze middelen gelimiteerd. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten voor bewoners over zwerfafvalproblematiek.

Onze wijk Dieren-West was relatief schoon. Toch zijn 15 vuilniszakken ingezameld. Bijzondere vondsten waren een volle whiskyfles, een vol pakje sigaretten en een taartschep. Ook werden er volle voedselverpakkingen gevonden. Helaas, vermoedelijk uit het nabij gelegen buurtkastje gehaald.

oOo

De eerste Opschoondag Dieren-West in 2019
Zaterdag 23 maart 2019 was het Landelijke Opschoondag. Claudia van den Elsen, wijkbewoonster Dieren-West was zeer begaan met dit initiatief en heeft andere wijkbewoners uitgenodigd om gezamenlijk Dieren-West in te gaan om het zwerfafval op te ruimen.
Er was veel animo in de wijk. Ruim 40 vrijwilligers melden zich om 9.30 uur aan bij Polysport aan de Admiraal Helfrichlaan te Dieren. Onder het genot van een kop koffie of thee kreeg men uitleg over de werkzaamheden en werden prikstokken en plasticzakken uitgedeeld die de gemeente Rheden ter beschikking had gesteld.

Opschoondag 2019

In groepjes vertrokken de vrijwilligers om het zwerfafval in Dieren-West te verzamelen. Vele zakken met sigarettenpeuken, blikjes, lege bier- en wijnflessen, papier, resten van vuurwerk, plastic en nog veel meer werden gevuld. Rond 11.30 uur werd een einde gemaakt aan de zoektocht naar zwerfvuil. 
Trots werd er geposeerd bij de vele zakken vuil, voor een groepsfoto. Er waren gedurende de ochtend ook al veel zakken vuil in de wijk opgehaald door de gemeente Rheden. Iedereen kon daarna nog even bijpraten onder het genot van een kopje koffie.

Initiatiefneemster Claudia van den Elsen was blij verrast met de grote opkomst en is van plan in 2020 opnieuw een Opschoondag in Dieren-West te organiseren. Helaas kon de Landelijke Opschoondag die altijd op de 3de zaterdag in maart wordt gehouden in verband met de Covid-19-crisis niet doorgegaan.

Voor een reactie klik hier.