Wijkavond 17 april 2024

In een goedbezochte bijeenkomst hebben wijkbewoners hun betrokkenheid bij de wijk getoond. Op deze wijkavond is er een afwisselend programma met diverse onderwerpen voorbijgekomen. De verschillende agendapunten zijn met presentaties toegelicht. Naast de beknopte samenvatting van het onderwerp kun je ook de presentatie bekijken. Dit doe je door op de afbeelding naast de tekst te klikken.

StatusWijkUitvoeringsplan (WUP) (Mark Kooijman)
Mark Kooijman (Beleidsadviseur Energietransitie van de gemeente Rheden) heeft ons bijgepraat over de gewijzigde inzichten voor de energietransitie. Door deze nieuwe visie moet ook het WUP voor Dieren-West aangepast worden.
Na de wijkavond is er door de Werkgroep Duurzaam Dieren-West een nadere toelichting met de gevolgen voor het WUP en de rol van de werkgroep gemaakt.

Presentatie WUP
Solarparking

Voortgang studie haalbaarheid solarparking (Gerhard Heerink)
De solarparking is een op zichzelf staande overkapping met zonnepanelen op parkeerplaats “Het Nieuwland”. Het biedt beschutting voor voertuigen en genereert tegelijkertijd schone, hernieuwbare energie uit de zon. Dit gaat mogelijk helpen bij de energietransitie voor Dieren-West. Nu wordt er gewerkt aan een basis bedrijfsplan waarin ook aandacht is voor de openbare orde en de biodiversiteit op de parkeerplaats.

Introductie Wijkklussendienst (Jeroen Weekenborg)
We werken ook mee aan een wijkorganisatie die ons praktisch gaat helpen met het verduurzamen. Te beginnen met een Wijkklussendienst. Het wijkklussenteam richt zich op kleine klussen die direct leiden tot energiebesparing. Met name bewoners van huurwoningen kunnen een beroep doen op het team. Daarnaast is het streven om op deze manier meer in contact te komen met deze wijkbewoners.

Wijkklussendienst
Energiewinkel

Eerste ervaringen Energiewinkel (Cees Alberts)
Op 11 november 2023 is de Energiewinkel geopend. De officiële opening is verricht door wethouder Paul Hofman op 10 februari 2024. In de periode van september tot en met april ben je iedere zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom. Je kunt daar in gesprek gaan met een energiecoach over het verduurzamen van je huis. De Energiewinkel zit in de Ontmoetingskerk, Domeinlaan 2.

Toelichting Samen Sterk (Marc Heilen/Brenda Lentink)
Het bestuur van de wijkvereniging heeft de sociale cohesie als aandachtspunt voor 2024 benoemd. Met ander woorden, hoe zijn we als buurt met elkaar verbonden en hoe zorgen we voor elkaar. Hiervoor zijn begin dit jaar 2 bijeenkomsten met bewoners geweest. In deze groep zijn een aantal speerpunten benoemd die als eerste opgepakt moeten worden. Vanuit de wijkvereniging wordt daarvoor een werkgroep samengesteld die ook voor de continuïteit moet gaan zorgen.

Samen Sterk
Zomer in Gelderland

Zomer-in-Gelderland van TV Gelderland (Brenda Lentink)
Zomer in Gelderland, een programma van Omroep Gelderland, komt op 8 augustus 2024 naar Dieren-West. Het wordt een dag met heel veel activiteiten voor jong en oud. Wil je meer weten, ga dan op 10 mei a.s. naar de informatieavond. Je moet je wel even via de mail depaarsepantoffel@gmail.com opgeven bij Brenda Lentink.

Voor een reactie klik hier.