Samen: ervaringen delen

Bij elkaar kijken

WDDW onderzoekt de mogelijkheden voor de inwoners van Dieren-West om met elkaar en van elkaar te kunnen leren over de energietransitie. Wellicht is het mogelijk elkaar te helpen door bijvoorbeeld elkaar te bezoeken om te zien wat een andere buurtbewoner al heeft gerealiseerd.

  1. Het 10 Voorbeeldwoningenproject, 2022

Er zijn in 2022 door de gemeente Rheden 10 huishoudens, voorbeeldwoningen, geselecteerd voor een gratis scan. Inmiddels zijn er voor deze bewoners al verschillende avonden georganiseerd waarvan de verslaglegging te vinden is via www.watisjouwrheden.nl (klik op de link om bij het voorbeeldwoningen project te komen. Opmerking: momenteel wordt deze site bijgewerkt))

De opbrengst

De bedoeling van dit project was/is om je als medewoner te kunnen spiegelen aan de voorbeeldplannen die voor acht woningen uit onze wijk zijn gemaakt. Het gaat daarbij om de acht meest voorkomende typen huizen/huishoudens in onze wijk. Wellicht herken je je eigen situatie en geven de flyers je inzicht in datgene wat voor jou binnen de energietransitie aangeraden wordt. Op de site van de gemeente (let op[: Momenteel is deze site under constructie)vind je degenen die in Dieren-West mee hebben gedaan met dit project, alsmede de verslaglegging van de door de gemeente georganiseerde ‘Energiecafé’s’ m.b.t. dit thema.

Ook via onze website zijn de genoemde flyers te vinden, klik hiervoor op onderstaande links:

Voor een reactie klik hier.