Wijkavonden e-transitie

Tijdens onze laatste fysieke Wijkavond van 3 oktober 2019 (daarna kwam Corona…)hebben buurtgenoten in groepen nagedacht over alternatieve warmtebronnen, zie de kaart!

Deze mogelijkheden zag men toen…
Betekenis gekleurde stippen

De van latere datum daterende wijkavonden in relatie tot onze pilot als ‘Wijk van de Toekomst’ zijn georganiseerd hebben wij verplaatst naar ons archief en wellicht putten we daar in de toekomst nog uit…

U vindt op de website de meest recente wijkavonden vanaf 24 november 2021.

We gaan nu daadwerkelijk aan de slag met de Energietransitie…

Voor een reactie klik hier.