Bijenlint

Red jij de bijen? Bijen hebben jouw hulp hard nodig!
Alle leven is gebouwd op een fundament van klein, kleiner, kleinst. Zonder het kleine kan het grote niet bestaan.

In een halve eeuw tijd is de hoeveelheid insecten, waaronder bestuivers als vlinders en bijen, met 70 % afgenomen. Die afname is veroorzaakt door verstening, steeds giftiger bestrijdingsmiddelen en het verdwijnen van bloemen, voedsel voor vele insecten. De teruggang vormt een bedreiging voor insecteneters zoals zangvogels en egels, maar ook voor de agrarische sector, die afhankelijk is van bestuivende insecten. Dus uiteindelijk óók voor de mens. Zonder bestuivers, kan ook de mens niet overleven.


Om bijen, vlinders en andere insecten meer overlevingsmogelijkheden te bieden is enkele jaren geleden de werkgroep Bijenlint Dieren opgericht. Wij streven ernaar om stukjes openbaar groen om te vormen tot bij-vriendelijke plekken door o.a. het inzaaien van bloemen en het aanbrengen van nestgelegenheid. We doen dit in samenwerking met de gemeente. 

Eveneens proberen we door het aanleggen van een bijenlint bewustzijn te creëren bij de mensen om ook een steentje bij te dragen door in eigen tuin of balkon mogelijkheden te bieden met bij- of vlindervriendelijke planten en/of nestgelegenheid. 

Bijenlint

Een Bijenlint is een aaneenschakeling van tuinen en landschappen met daarin bijvriendelijke beplanting en bijen-/insectenhotels. Een lint van groene stapstenen, met het doel om de overlevingskansen van de bij en andere insecten te bevorderen. Bijen zijn namelijk van cruciaal belang voor de mens. de landbouw en daarmee onze voedselvoorziening, is voor het grootste deel aangewezen op deze bestuivers.
De gemeente Rheden is in 2018 uitgeroepen tot ‘Bijvriendelijke gemeente’. Dit betekent dat de gemeente Rheden het beheer zodanig heeft ingericht dat de bij hier zich thuis voelt.

Tweede Paasdag 2019 en tevens de Landelijke Zaaidag, hebben een enthousiaste groep bewoners van Dieren-West een begin gemaakt met het creëren van een bijenlint, en plantten zij twee bijenbomen.
De gemeente Rheden steunt dit initiatief van harte en verleent de nodige hulp. Na een toespraak van wethouder Klomberg en de initiatiefneemster, Claudia van den Elsen, gingen ongeveer 35 wijkbewoners aan de slag. Bij de kruising van de Eduard van Beinumlaan/ Admiraal Helfrichlaan en bij de de gymzaal aan de Huygenslaan werd ingezaaid met een bloemmengsel voor de bij en andere insecten.  Aan de Huygenslaan zijn ook twee bijenbomen geplant.  Later komt er nog een insectenhotel gemaakt door leerlingen van De Akkerschool.

Voor een reactie klik hier.