Ik buurt mee!

Initiatieven in Dieren-West voor de cheque oktober – december 2022. Help je wijk.
Bijenlint: lees meer. Doelbedrag bereikt.
Stiltetuin Ontmoetingskerk: lees meer.

Het platform voor inwonersinitiatieven in de gemeente Rheden

De gemeente Rheden wil inwoners graag betrekken bij het behoud en het verbeteren van de leefkwaliteit in de wijken. Via www.ikbuurtmee.nl  kun je eenvoudig en snel zelf een bijdrage leveren. Heb je een leuk idee? Verzamel dan zo veel mogelijk medestanders en cheques. Hoe meer mensen, hoe meer cheques, hoe grotere en leukere initiatieven je kan organiseren.

Op vrijdag 21 oktober 2022 is de nieuwe Ik buurt mee! waardecheque van € 7,50 bij alle huishoudens op de mat gevallen. De actie loopt tot 3 december 2022.

Buurtgenoten kunnen weer cheques verzamelen om te sparen voor een initiatief dat hun buurt of dorp nog leuker, mooier en beter maakt. Bijvoorbeeld een leuke sociale buurtactiviteit of samen de straat groener maken.

Ik buurt mee! Ook in 2022 succesvol
Ik buurt mee! het platform voor inwonersinitiatieven van gemeente Rheden bestaat al weer drie jaar. In die tijd zijn er door inwoners meer dan 250 (!) initiatieven aangemeld. Samen maken zij de gemeente Rheden nog leuker, mooier en veiliger.

De eerste ronde van 2022 liep van 15 april tot en met 28 mei. In deze ronde zijn er 60 initiatieven gestart, waarvan inmiddels de helft voldoende gespaard heeft om het initiatief uit te kunnen voeren. Van de 21.329 cheques die zijn uitgegeven in deze ronde, zijn er 7.470 (35%) ingezet.

Naast initiatieven om samen met buurtgenoten de wijk te vergroenen en op te vrolijken, is er steeds meer aandacht voor de biodiversiteit. Dat zie je bijvoorbeeld terug in een Plukbos, voedselbos en belevingstuin, en ook in mooie initiatieven voor insectenhotels en nestkastjes.
Wat verder opvalt is de toename van initiatieven die bijdragen aan “ontmoeting en sociale contacten”. Denk aan traditionele buurt- en straatdagen, maar ook buurtbankjes en picknicktafels waar mensen in wijk bij elkaar kunnen komen voor een praatje. Het wegvallen van veel coronamaatregelen zal hier zeker aan hebben bijgedragen.

Grafiek: Verdeling initiatieven per thema

Meld uw initiatief aan!
Bent u inwoner van gemeente Rheden en heeft u ook een goed idee voor uw buurt? Wacht dan niet en meldt uw initiatief nu al aan op www.ikbuurtmee.nl.

Vrijdag 21 oktober 2022 valt de nieuwe Ik buurt mee!- waardecheque t.w.v. € 7,50 bij alle huishoudens in de gemeente Rheden op de deurmat. Deze cheque kan tot en met 3 december aan een initiatief naar keuze worden gedoneerd of geactiveerd. Als de waardecheque is geactiveerd, kunt u de € 7,50  ook na 3 december aan een buurtinitiatief doneren.

Wethouder Dorus Klomberg “Ook de komende 4 jaar willen we verder met Ik buurt mee! Dichterbij is niet voor niets één van de drie pijlers in het coalitieakkoord. Als wethouder Inwonersparticipatie vind ik het belangrijk dat inwoners meer invloed hebben op hun leefomgeving, dat vergroot de betrokkenheid bij de buurt. Ik buurt mee! past helemaal in die visie.”

Dit zijn/waren initiatieven in Dieren-West in voorjaar 2022:

Buurtbewoners en leden van de werkgroep Bijenlint Dieren, zijn al een heel eind op weg om een mooie insectentuin te maken in Dieren West, maar om het insectenhotel af te bouwen en meer diverse gelegenheid te creëren voor bijen, hommeltjes en andere insecten, hebben we nog het e.e.a. nodig aan materiaal.
De insectentuin ligt op de hoek van de Eduard van Beinumlaan (thv nr. 121 en 123), Peter van Anrooylaan en het verlengde van de Willem Pijperlaan. Doneer!
Wij kunnen mensen/vrijwilligers gebruiken om de insectentuin af te maken, maar ook om nog meer insectentuinen en bijenlinten door de gemeente te realiseren.
Hulp is hard nodig, hulp aan de insecten omdat deze het steeds moeilijker hebben om voedsel te vinden, onderdak te vinden en/of nestgelegenheid. Wij proberen daarom kleine biotoopjes te creëren, waardoor bijen en andere insecten geholpen kunnen worden met overleven

Pal aan de bosrand van de Veluwezoom is een trapveldje (Cornelis Dopperlaan/P. van Anrooylaan). Met een vorige Ikbuurtmee actie hebben we voetbalpalen kunnen realiseren. Echter… mensen laten er soms nog steeds hun hond uit (uitlaat losloop gebied is 50 meter verder). Veel kinderen komen nu regelmatig met poep onder de schoenen of op kleding thuis. We willen hier borden gaan plaatsen op baasjes te herinneren dat het niet de bedoeling is een om hun honden los te laten op het veld. Honden poepen en plassen ongemerkt (?) op het veld of tegen de bosjes. Tevens gaan we in overleg met de gemeente om er een afvalbak en dispenser met hondenpoep zakjes te realiseren, die houden buurtbewoners bij. Het pad naast het veld wordt namelijk vaak misbruikt voor een makkelijke behoefte of voor het anoniem weggooien van een vol zakje hondenpoep. Dit heeft stankoverlast. Met name met warmere dagen.Helpt u mee de buurt wat leefbaarder te maken? Doneer!

In het eerste hofje van Domeinlaan 62 t/m 120 wordt omstreeks Juni 2022 door de gemeente Rheden op ons verzoek een natuurspeeltuin geplaatst met behoud van de bestaande natuur op deze plek. 
Om het spelen voor onze kinderen veilig en schoon te houden gaan wij met ons ik buurt mee budget speeltuinpaaltjes plaatsen gecombineerd met rookvrije generatiebordjes, een puur informatief paaltje dus. Verder willen wij ook de ouders van harte uitnodigen om hun kinderen bij het speeltuinbezoek te begeleiden. Daarom willen wij voor hen ook bankjes plaatsen. Doneer!

Ook iets organiseren? Nieuwe activiteiten/initiatieven kunnen inwoners het hele jaar door aanmelden op www.ikbuurtmee.nl Initiatiefnemers hebben zo ruim de tijd om hun acties voor te bereiden en straks zoveel mogelijk waardecheques op te halen


.

Voor een reactie klik hier.