Bestuur

Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. bestaat uit de volgende leden:

Wim Burgmeijer, interim voorzitter. In het voorjaar van 2015 ben ik toegetreden tot de Initiatiefgroep Dieren Noord-West, die zich later ging inzetten voor heel Dieren-West. Ik heb zowel een technische- als een bedrijfskundige achtergrond. Als manager en bestuurder heb ik geopereerd in zowel de energie-, water-, re-integratie-, onderwijs- en zorgsector. Onderwerpen, die mij aanspreken zijn gerelateerd aan de openbare ruimte, zowel ten aanzien van het openbare groen, de infrastructuur van wegen, woningbouw, veiligheid en de zorgstructuur. Een belangrijke opgave is om mensen uit de wijk te stimuleren om te komen met initiatieven, die onze woonomgeving en de zorg voor en met elkaar ten goede komen. Een fijne woonwijk voor jong en oud

Frans Reynders, lid. Tien jaar alweer woon ik sinds mijn pensionering in Dieren, niet ver van mijn geboorteplaats Arnhem. Studeerde medicijnen in Groningen en werd huisarts in Rotterdam in een gezondheidscentrum waarin diverse disciplines werkzaam waren (en zijn). Samenwerken stond daarbij hoog in het vaandel. Naast de praktijkvoering vervulde ik ook diverse bestuursfuncties. Deze ervaringen kwamen mij goed van pas bij het voorzitterschap dat ik recent na 7 jaar heb beëindigd. Wel blijf ik vooralsnog lid van het bestuur.

Petra Boender, secretaris/penningmeester. Mijn hele werkzame leven was ik directiesecretaresse.  Zowel in het bedrijfsleven (Gazelle Rijwielfabriek) als in de zorgverlening (Jeugdzorg). Door adequate secretariële en organisatorische ondersteuning zorgde ik op de achtergrond dat directie en commissarissen zo optimaal mogelijk konden functioneren. In 2015 heb ik besloten om meer van mijn vrijheid te gaan genieten. Daarbij hoorde voor mij ook het inzetten van mijn kennis en vaardigheden voor de samenleving. Dicht bij huis resulteerde dit in mijn deelname aan de cv Dieren-West  (met name de website).

Websiteredactie

Henk de Zwart, lid. Ik ben landelijk werkzaam geweest in de controle, het beheer en de beheersing van (grote) ICT-systemen. Dat heb ik gedaan vanuit Dieren, waar ik al bijna 50 jaar woon. Na het afbouwen van mijn werkzaamheden kreeg ik tijd om mij in te zetten voor mijn woonomgeving. In het bestuur zijn mijn aandachtspunten met name buurtpreventie, website en coöperatieve vereniging.

Gerhard Heerink, lid. Wij wonen vanaf 1976 in Dieren-West. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en verschillende managementfuncties en bestuursfuncties vervuld in voornamelijk de zorgsector en de zorghuisvesting, op het terrein van bestuur en bedrijfsvoering. Nu, na mijn betaalde loopbaan, wil ik mij graag blijven inzetten voor lokale maatschappelijke zaken, met name daar waar burgerkracht van belang is. Vanaf het prille begin ben ik als voorzitter (met veel plezier) lid van de werkgroep Duurzaam Dieren West. De relatie met de coöperatieve vereniging opent meer mogelijkheden om het belang van de energietransitie voor iedereen in de wijk te dienen, alleen al voor het verkrijgen van subsidies en ondersteuning. Aan een goed verloop zit een bestuurlijk aspect. Daaraan wil ik door toetreding tot het bestuur een bijdrage leveren en om daarmee het doel en de werkzaamheden van de WDDW beter te ondersteunen.

Marc Heilen, lid. In 1985 zijn wij in Dieren komen wonen. Oorspronkelijk komen we uit Oosterbeek vandaan en we wilden ons graag definitief in de groene omgeving rond Arnhem gaan vestigen. Ik ben, met een werktuigbouwkundige achtergrond, bijna 40 jaar in diverse management en leidinggevende functies werkzaam in een groot farmaceutisch bedrijf. Ik werk hier aan de realisering van investeringsprojecten. Binnen Dieren-West heb ik me recentelijk aangesloten bij de projectgroep Natuurtuin, gepland op een deel van de voormalige hockeyvelden. Met het pensioen in zicht wil ik mijn vrijkomende tijd en kennis gaan gebruiken om me in te zetten voor mijn directe woonomgeving. Hierin hoop ik met name kennis mee te nemen op het gebied van het stimuleren van samenwerking tussen mensen in het bereiken van een gemeenschappelijk doel. Naast de Natuurtuin zullen dit zeker ook andere initiatieven binnen Dieren-West zijn. Onder andere zorgen voor een breder draagvlak voor het werk van de coöperatieve verenging in onze gehéle wijk, zal een belangrijk aandachtspunt worden. 

 

Voor een reactie klik hier.