Bestuur

Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. bestaat uit de volgende leden:

Frans Reynders, voorzitter. Tien jaar alweer woon ik sinds mijn pensionering in Dieren, niet ver van mijn geboorteplaats Arnhem. Studeerde medicijnen in Groningen en werd huisarts in Rotterdam in een gezondheidscentrum waarin diverse disciplines werkzaam waren (en zijn). Samenwerken stond daarbij hoog in het vaandel. Naast de praktijkvoering vervulde ik ook diverse bestuursfuncties. Deze ervaringen komen mij nu goed van pas bij mijn deelname aan en voorzitterschap van de Initiatiefgroep.

Petra Boender, secretaris/penningmeester. Mijn hele werkzame leven was ik directiesecretaresse  Zowel in het bedrijfsleven (Gazelle Rijwielfabriek) als in de zorgverlening (Jeugdzorg). Door adequate secretariële en organisatorische ondersteuning zorgde ik op de achtergrond dat directie en commissarissen zo optimaal mogelijk konden functioneren. In 2015 heb ik besloten om meer van mijn vrijheid te gaan genieten. Daarbij hoorde voor mij ook het inzetten van mijn kennis en vaardigheden voor de samenleving. Dicht bij huis resulteerde dit in mijn deelname aan de Initiatiefgroep Dieren-West  (met name website en de coöperatieve vereniging D-W).

Henk de Zwart, lid. Ik ben landelijk werkzaam geweest in de controle, het beheer en de beheersing van (grote) ICT-systemen. Dat heb ik gedaan vanuit Dieren, waar ik al bijna 50 jaar woon. Na het afbouwen van mijn werkzaamheden kreeg ik tijd om mij in te zetten voor mijn woonomgeving. In de Initiatiefgroep zijn mijn aandachtspunten met name buurtpreventie, website en coöperatieve vereniging.

Voor een reactie klik hier.