Voortgang solarparking

Medio juli zullen we weten of er een haalbaar en verantwoord bedrijfsplan in het verschiet ligt of niet. De eerste vingeroefeningen geven een positief beeld. Het zal sowieso een plan zijn met mitsen en maren, omdat niet alle van invloed zijnde ontwikkelingen in de energietransitie voldoende helder zijn.  De netcongestie (onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnet) is waarschijnlijk de belangrijkste beperkende factor.

De planning onder voorbehoud is nu, dat we eind 2024 een afgerond bedrijfsplan (business case) klaar hebben liggen. De wijze waarop we dat gaan uitvoeren (Plan van Aanpak) is in de zomer van 2025 gereed.

We zullen het project moeten aanbesteden en we verwachten dat eind 2025 te kunnen doen. Dit zou betekenen dat medio 2026 solarparking Het Nieuwland kan worden opgeleverd en operationeel zijn.

Daarnaast zullen we de komende maanden bijeenkomsten in de wijk organiseren die specifiek gaan over:

  1. De ruimtelijke inpassing en de ecologische aspecten, zoals het verbeteren van de biodiversiteit in het gebied.
  2. De participatie van inwoners in het project en de betekenis van dit project voor de wijk. We zoeken naar methoden voor inwoners die dat willen, om te kunnen investeren in het park. Ook willen we praten over het beheer en de inzet van opbrengsten voor de wijk en andere zaken die de betekenis van dit project voor inwoners en wijk vergroten.

Binnenkort volgt er een volledig verslag van de klankbordgroep.

Voor een reactie klik hier.