Whatsapp-groepen voor buurtpreventie

Aanleiding

Dieren heeft regelmatig last van inbraak(golven). Dat brengt niet alleen schade toe aan bezittingen, maar vooral ook aan het veiligheidsgevoel van de bewoners.

Een aantal jaren geleden is daarom door de Initiatiefgroep Dieren-West een actie gestart om WhatsApp-groepen voor buurtpreventie in te richten voor het deel van de wijk dat is gelegen ten westen van de Harderwijkerweg en ten noorden van de Admiraal Helfrichlaan. Ook in het zuidelijke deel van Dieren-West zijn dergelijke groepen actief.

De gemeente Rheden en de politie ondersteunen deze initiatieven.

Doel

Het signaleren van personen en situaties die afwijken van het normale gedrag of patroon die mogelijk wijzen op pogingen tot inbraak. Via de WhatsApp-groep wordt dan de buurt op de hoogte gebracht zodat de bewoners alert zijn.

Realisatie

Het gebied boven de Admiraal Helfrichlaan is verdeeld in vier deelgebieden met contactpersonen. Die onderhouden hun WhatsApp-groep. Dat doen zij aan de hand van informatie die de coördinatoren ontlenen aan de gegevens die via het e-mailadres buurtpreventie@dieren-west.nl zijn verstrekt door bewoners die willen deelnemen. De gegevens bij de contactpersonen zijn uit een oogpunt van privacy beperkt tot het noodzakelijke (naam en mobiele nummer).

Indien een bewoner een verdachte situatie constateert belt hij of zij eerst 112 en zet daarna de boodschap in de WhatsApp-groep – zie onderstaand schema.  

Het is niet toegestaan om informatie met een sociaal karakter te verspreiden via deze groep.

Uitbreiden deelgebieden

Delen van Dieren-West ten zuiden van de Admiraal Helfrichlaan beschikken nog niet over een wijkdekkende WhatsApp-groep voor buurtpreventie. Het inrichten van zo’n groep vereist de aanwezigheid van een contactpersoon. Bewoners die bereid zijn om die rol te vervullen (het is weinig werk) kunnen zich melden via onderstaand mailadres en kan je geholpen worden om een groep op te zetten.

Preventie

De WhatsApp-groepen zijn bedoeld voor het signaleren van verdachte situaties. Ook is het van belang preventieve maatregelen te treffen in en om het huis. Hiervoor zijn tips beschikbaar.

Contact

Aanmeldingen en vragen of opmerking over buurtpreventie in Dieren-West kunnen worden gemeld via onderstaande link.

Voor een reactie klik hier.