Goede Buur Contactpersonen

Dieren-West: de wijk waarin wij leven!

In Dieren-West zijn Goede Buur Contactpersonen actief.
Een Goede Buur Contactpersonen (GBC) is een buurtbewoner die graag iets voor de buren en de straat wil betekenen.
Wij wonen niet alleen in deze wijk, maar met heel veel buren. Sommige buren kunnen soms een beetje aandacht of ondersteuning gebruiken. Als buurt kun je een helpende hand bieden aan elkaar: Buren voor Buren. De wijkvereniging Dieren-West heeft de rol van GBC in de wijk vorm gegeven.

Juni 2023; een nieuw proefproject gaat van start.
Helaas melden zich geen nieuwe wijkbewoners die zich als contactpersoon voor de straat in willen zetten. Het doel is dat bewoners meer naar elkaar om kijken. Hoe kan dit worden gerealiseerd; bijvoorbeeld door een bezoek aan iemand die eenzaam is, net uit het ziekenhuis komt of een naaste heeft verloren. Maar ook door nieuwe bewoners welkom te heten door een bloemetje/kaart, door het bezorgen van een kaartje bij een geboorte, of doen een boodschap voor iemand als het even niet lukt. Zo dragen buren bij aan het voorkomen van eenzaamheid en houden ze een oogje op elkaar. 

In overleg met Incluzio heeft de wijkvereniging Dieren-West besloten een bedrag beschikbaar te stellen voor een proefproject Goede Buren Dieren-West. Incluzio is kwartiermaker. In een deel van de Sem Dresdenlaan/Willem Landrélaan gaat het proefproject van start. Gelukkig heeft zich een Goede Buur Contactpersoon aangemeld die voortvarend te werk gaat. Zij coördineert activiteiten en beheert de kas.

Vrijdag 23 juni was de eerste bijeenkomst en de opkomst was groot en iedereen had veel te vertellen. Het was in ieder geval heel gezellig.  Ook worden er al activiteiten gepland voor de Burendag op 22 september a.s. Het enthousiasme is er. Hopelijk zal de saamhorigheid zorgen voor een plezierig en veilig gevoel in de buurt.  


De GBC hoeft niet zelf alle hulp te verlenen, maar is een verwijs-/coördinatiepunt ! Vaak lost overleg met de naaste buren veel op. Verder kan de GBC attenderen op mogelijkheden voor hulp door anderen: bijvoorbeeld het laten bezorgen van boodschappen, maaltijden, etc. maar soms ook verwijzen naar professionele hulp.

Een helpende hand
    • voor informatie over praktische ondersteuningsmogelijkheden zoals boodschappen doen, vuilnis buiten zetten, etc.
    • Het zijn kortdurende hulpvragen. Voor structurele, langdurige hulp kan een beroep worden gedaan op allerlei instanties.
    • suggesties voor of vragen over de buurt bijvoorbeeld groen in de buurt, buurtontmoetingen, buurtactiviteiten, BBQ, etc.

Om wat voor elkaar te kunnen betekenen moet je elkaar leren kennen. Maak eens een praatje met een buurtbewoner en als het klikt, drink eens een kopje koffie samen. Dit soort contacten leiden vaak tot een gezamenlijke activiteit in (een deel van de) straat, laan, hofje of plein. Dit zorgt dan vaak weer voor een socialere, prettigere en veiligere leefomgeving.

Daarnaast heeft de GBC oog voor waar in de buurt een helpende hand nodig is en neemt stappen om te kijken hoe dit ingevuld kan worden.

Vanuit de wijkvereniging Dieren-West wordt een tot twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor alle Goede Buur Contactpersonen waar informatie, ideeën en ervaringen onderling kunnen worden uitgewisseld.

In de volgende straten, lanen, hofjes en pleinen is een GBC actief:
Asserlaan, Domeinlaan 14A-46 , Einthovenlaan, Köllinglaan, Peter van Anrooylaan, Rijnenberghof,  Schotsmanlaan en Surinkhof.

Maar ….. zoals uit het lijstje blijkt, heeft Dieren-West nog veel lege plekken waar een GBC aan de slag kan. Indien deze rol je aanspreekt, meld je dan aan via het contactformulier!

Heb jij zelf behoefte hebt aan een praatje, een beetje hulp of ondersteuning, en heeft jouw straat een GBC neem dan contact op via het contactformulier. De betreffende GBC wordt dan geïnformeerd.

Voor een reactie klik hier.