Straatcontactpersonen

Dieren-West: de wijk waarin wij leven!

In Dieren-West zijn Straat Contactpersonen actief.
Een Straat Contactpersonen (SCP) is een buurtbewoner die graag iets voor de buren en de straat wil betekenen.
Wij wonen niet alleen in deze wijk, maar met heel veel buren. Sommige buren kunnen soms een beetje aandacht of ondersteuning gebruiken. Als buurt kun je een helpende hand bieden: Buren voor Buren. De Initiatiefgroep Dieren-West heeft de rol van Straat Contactpersoon (SCP) in de wijk vorm gegeven. Een Straat Contactpersonen is een buurtbewoner die graag iets voor de buren en de straat wil betekenen.

Waarvoor kun je bijvoorbeeld terecht bij de SCP:

Een helpende hand
 • voor informatie over praktische ondersteuningsmogelijkheden zoals boodschappen doen, vuilnis buiten zetten, etc.
  Het zijn kortdurende hulpvragen. Voor structurele, langdurige hulp kan een beroep worden gedaan op allerlei instanties.
  • suggesties voor of vragen over de buurt bijvoorbeeld groen in de buurt, buurtontmoetingen, buurtactiviteiten, BBQ, etc.
  • voor informatie over praktische ondersteuningsmogelijkheden zoals boodschappen doen, vuilnis buiten zetten, etc.
  • Het zijn kortdurende hulpvragen. Voor structurele, langdurige hulp kan een beroep worden gedaan op allerlei instanties.
  • suggesties voor of vragen over de buurt bijvoorbeeld groen in de buurt, buurtontmoetingen, buurtactiviteiten, BBQ, etc.

Om wat voor elkaar te kunnen betekenen moet je elkaar leren kennen. Maak eens een praatje met een buurtbewoner en als het klikt, drink eens een kopje koffie samen. Dit soort contacten leiden vaak tot een gezamenlijke activiteit in (een deel van de) straat, laan, hofje of plein. Dit zorgt dan vaak weer voor een socialere, prettigere en veiligere leefomgeving.

Daarnaast heeft de SCP oog voor waar in de buurt een helpende hand nodig is en neemt stappen om te kijken hoe dit ingevuld kan worden.

De SCP hoeft niet zelf alle hulp te verlenen, maar is een verwijspunt! Vaak lost overleg met de naaste buren veel op. Verder kan de SCP attenderen op mogelijkheden voor hulp door anderen: bijvoorbeeld het laten bezorgen van boodschappen, maaltijden, etc. maar ook verwijzen naar professionele hulp. Daarvoor is een overzicht beschikbaar.

Vanuit de Initiatiefgroep Dieren-West wordt een tot twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor alle SCP waar informatie, ideeën en ervaringen onderling kunnen worden uitgewisseld.

In de volgende straten, lanen, hofjes en pleinen is een SCP actief:
Asserlaan, Domeinlaan 14A-46 , Einthovenlaan, Köllinglaan, Peter van Anrooylaan, Rijnenberghof,  Schotsmanlaan en Surinkhof.

Maar ….. zoals uit het lijstje blijkt, heeft Dieren-West nog veel lege plekken waar een SCP aan de slag kan. Indien deze rol je aanspreekt, meld je dan aan via het contactformulier!

Heb jij zelf behoefte hebt aan een praatje, een beetje hulp of ondersteuning, en heeft jouw straat een SCP neem dan contact op via het contactformulier. De betreffende SCP wordt dan geïnformeerd.

Voor een reactie klik hier.