De Slenk krijgt een andere vorm van beheer

Het beheer van De Slenk is weer in handen van de gemeente. De heer Sevenster heeft vele jaren het heideveld geadopteerd en was er dagelijks in de weer met de heideplantjes.
De gemeente lijkt het een goed moment om te kijken of het beheer kan worden gedaan met behulp van een schaapskudde.

Binnenkort komt de kudde van Siebe Schot uit Doetinchem met zijn Kempische heideschapen grassen, kruiden en ander opslag in De Slenk kortwieken. Dit zal ongeveer een week duren. In de zomer komen de heideschapen nog een keer voor een tweede maaibeurt.

Kempische heideschapen (of Kempense schapen) zijn middelgrote crème-witte dieren. Het zijn sterke begrazers en zeer geschikt voor het beheer van heideachtige vegetaties en schrale graslanden. Omdat ze hoog op de poten staan, kunnen ze redelijk grote afstanden afleggen. Het ras ontstond rond 1800, maar bleek in de jaren 60 van de vorige eeuw bijna uitgestorven. Met een terugfokprogramma is het ras weer helemaal aanwezig en gekenmerkt als Levend Erfgoed.


Om de schapen in De Slenk te houden, wordt De Slenk afgezet met flexibele netten langs de kanten, zodat ze zonder stress kunnen grazen. De netten staan onder stroom en worden na een week ook weer opgeruimd. In de periode dat de schapen grazen, kunnen de paden door De Slenk niet worden gebruikt. Als de schapen klaar zijn met hun werk worden de paden in De Slenk geveegd.

Schapen en honden: voor zowel de rust van de schapen als van uw hond is het verstandig uw hond aangelijnd en op afstand te houden van het onder stroom staande net. Nadat de afrastering weg is zullen schapenkeutels achter blijven. Mocht uw hond van de uitwerpselen eten is dat niet schadelijk mits het natuurlijk geen grote hoeveelheden zijn.

Is de herder niet aanwezig en constateert u een onregelmatigheid? Denk aan een ziek ooi of een defect aan de flexibele netten dan is de schaapsherder bereikbaar op het nummer: 06 46 753 810. Heeft u nog een vraag aan de gemeente? Dan kunt u uw vraag stellen per mail g.willems@rheden.nl of bellen via 026 49 76 911.

Voor een reactie klik hier.