Woningbouwproject Bloemershof

Bas Reinders (directeur/eigenaar Reinbouw Vastgoed) en Gea Hofstede (wethouder gemeente Rheden) zetten op 4 april 2024 hun handtekening onder de Koop-Ontwikkel-Realisatieovereenkomst voor het project Bloemershof in Dieren. Dit gebeurde onder toeziend oog van Antoinette Wilmot (commercieel directeur Reinbouw).

Op de hoek van de Burgemeester Bloemersstraat en de Oostlaan is het nieuwbouwproject Bloemershof gepland. De vrijesectorkoopwoningen liggen achter de brandweerkazerne en praktijkschool De Tender in Dieren. De woningen sluiten hierop aan met twee woonblokken aan weerszijden en een tussenliggend groen openbaar gebied.
Op dit moment is de verwachting van de projectontwikkelaar Reinbouw uit Dieren dat de 32 woningen in het voorjaar van 2025 in de officiële verkoop gaan en dat de bouw zal starten in het najaar van 2025. De planning is echter afhankelijk van de verlening van de natuurvergunning door de provincie in verband met stikstofuitstoot.

Gea Hofstede: “Ik ben blij dat we weer een stap verder zijn in dit woningbouwproject. Dat is goed nieuws voor al die mensen die zo hard op zoek zijn naar een woning.”
Bas Reinders: “We hebben lange tijd moeten wachten op de realisatie van dit project. Maar deze handtekening is een stap in de goede richting. We zijn vooral blij dat dat we deze woningen bouwen in de gemeente waar ook ons bedrijf gevestigd is.”

Woningbouwproject Bloemershof

Er is een inloopavond geweest om het bestemmingsplan Bloemershof toe te lichten aan omwonenden. 
Het project bestaat uit 25 appartementen, vijf geschakelde woningen en twee twee-onder-één-kapwoningen. De maximale bouwhoogte is drie bouwlagen (platte daken).
Reinbouw is de ontwikkelaar, bouwer en verkoper van de woningen/appartementen. De afspraak is dat 70% van de woningen valt in de betaalbare sector tot € 350.000.

De hoop is dat het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2023 wordt aangenomen. Daarna kan het voorontwerp en de aanvraag voor de bouwvergunning in gang worden gezet. De start van de bouw zal op zijn vroegst plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2024.
Een impressie is te zien op de website van de Reinbouw. Meer over de massastudie staat op de website van de gemeente Rheden.

Wat ging vooraf 
In 2006 heeft de gemeenteraad de kaders voor de totale gebiedsontwikkeling vastgesteld. Hierin is opgenomen dat op het braakliggend terrein achter de brandweerkazerne, gymzaal en school, gelegen aan de Harderwijkerweg in Dieren, woningbouw komt. Na vaststelling
in de raad is er een prijsvraag, een zogenaamd ontwerp-/ontwikkelingscompetitie uitgeschreven. Door onder meer de woningbouwcrisis in 2008 en faillissement van de ontwikkelaar van destijds, is verdere planvorming en realisatie van de woningbouw uitgebleven. Wel zijn de brandweerkazerne, school en gymzaal uit het “winnende ontwerp” gerealiseerd. Het winnend ontwerp van destijds, in de vorm van twee bouwblokken/benen, vormt ook nu weer het uitgangspunt voor toekomstige woningbouw. 

Bestemmingsplan Bloemershof 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de Burgemeester Bloemersstraat te Dieren- Noord, ook wel bekend als ‘Bloemershof’. De beoogde ontwikkeling betreft een woningbouwontwikkeling op het hoekperceel, begrensd door de Burgemeester Bloemersstraat en de Oostlaan en zal voorzien in de realisatie van in totaal 32 woningen. De twee bouwblokken/benen zullen bestaan uit 25 appartementen (noordelijk been) en 7 grondgebonden woningen (zuidelijk been).

Voor een reactie klik hier.