Woningbouwproject Bloemershof

Woningbouwproject Bloemershof

Op maandag 10 oktober jl. is er een inloopavond geweest om het bestemmingsplan Bloemershof toe te lichten aan omwonenden. 
Het project bestaat uit 25 appartementen, vijf geschakelde woningen en twee twee-onder-één-kapwoningen. De maximale bouwhoogte is drie bouwlagen (platte daken).
Reinbouw is de ontwikkelaar, bouwer en verkoper van de woningen/appartementen. De afspraak is dat 70% van de woningen valt in de betaalbare sector tot € 350.000.

De hoop is dat het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2023 wordt aangenomen. Daarna kan het voorontwerp en de aanvraag voor de bouwvergunning in gang worden gezet. De start van de bouw zal op zijn vroegst plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2024.
Een impressie is te zien op de website van de Reinbouw. Meer over de massastudie staat op de website van de gemeente Rheden.

Plannen bekijken? 
Vanaf donderdag 6 oktober 2022 tot en met woensdag 16 november 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage bij de receptie in het Gemeentehuis op de tijdelijke locatie in Velp aan de President Kennedylaan 106. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ook in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’ waar u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder locatie of naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPDN16- ON01. 

Wat ging vooraf 
In 2006 heeft de gemeenteraad de kaders voor de totale gebiedsontwikkeling vastgesteld. Hierin is opgenomen dat op het braakliggend terrein achter de brandweerkazerne, gymzaal en school, gelegen aan de Harderwijkerweg in Dieren, woningbouw komt. Na vaststelling
in de raad is er een prijsvraag, een zogenaamd ontwerp-/ontwikkelingscompetitie uitgeschreven. Door onder meer de woningbouwcrisis in 2008 en faillissement van de ontwikkelaar van destijds, is verdere planvorming en realisatie van de woningbouw uitgebleven. Wel zijn de brandweerkazerne, school en gymzaal uit het “winnende ontwerp” gerealiseerd. Het winnend ontwerp van destijds, in de vorm van twee bouwblokken/benen, vormt ook nu weer het uitgangspunt voor toekomstige woningbouw. 

Bestemmingsplan Bloemershof 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de Burgemeester Bloemersstraat te Dieren- Noord, ook wel bekend als ‘Bloemershof’. De beoogde ontwikkeling betreft een woningbouwontwikkeling op het hoekperceel, begrensd door de Burgemeester Bloemersstraat en de Oostlaan en zal voorzien in de realisatie van in totaal 32 woningen. De twee bouwblokken/benen zullen bestaan uit 25 appartementen (noordelijk been) en 7 grondgebonden woningen (zuidelijk been).

Voor een reactie klik hier.