Werkgroepleden WDDW

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Gerhard Heerink, Jeroen Weekenborg, Cees Alberts, en onze ‘mentor’ Teun Tieleman.

Zij stellen zich hierna voor:

Gerhard Heerink

Gerhard Heerink (voorzitter WDDW): Vanaf het prille begin ben ik met veel plezier lid van de werkgroep. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en verschillende managementfuncties en bestuursfuncties vervuld in voornamelijk de zorgsector, op het terrein van bestuur en bedrijfsvoering.

Nu, na mijn betaalde loopbaan, wil ik mij graag blijven inzetten voor lokale maatschappelijke zaken, met name daar waar burgerkracht van belang is. Dat is aan de orde bij de energietransitie. Ik zet me graag in om met elkaar het algemene burgerbelang over het voetlicht te brengen. De energietransitie zal voor ons als inwoners van Dieren West haalbaar en betaalbaar moeten gaan worden en een toekomstbestendige energie-oplossing bieden voor onze woningen. Daar kunnen we als burgers, met een actieve opstelling, zelf een steentje aan bij dragen. Ik werk graag mee aan die burgerpositie, die ertoe gaat bijdragen dat wij betrokken kunnen zijn bij de toekomstige duurzame energie-oplossingen in de wijk.

Jeroen Weekenborg

Jeroen Weekenborg: Ik ben Jeroen Weekenborg en ik ben in januari 2023, met mijn partner vanuit Voorschoten in Dieren-West gaan wonen. We wilden dicht bij onze kleinkinderen wonen en iets meer ruimte om ons heen.

Na een technische opleiding ben ik overgestapt naar werken in het onderwijs. Ik heb les gegeven in het basisonderwijs, het technisch onderwijs en het Speciaal Voortgezet Onderwijs. Om kwetsbare mensen ook een kans te geven op betaald werk, heb ik jaren gewerkt bij het WSW bedrijf  van Leiden e.o. Omdat plannen maken zo bij me hoort, ben ik organisatieadviseur geworden bij een adviesbureau. Van daaruit heb ik werkervaring opgedaan in de Vogelaarwijken en daarnaast heb ik gemeenten geholpen om wijkteams te vormen. De laatste jaren was ik actief in Enschede, Berkelland, Nijmegen en Alkmaar.

Door de klimaatverandering moeten we in actie komen om duurzamer te gaan leven. Mijn doel is om een steentje bij te dragen aan deze verandering in Dieren-West.

Cees Alberts

Cees Alberts: Sinds 1986 wonen wij in Dieren West in een fijn huis, eerst met z’n vijven en nu alweer 15 jaar met ons tweeën. Sinds 2017 ben ik lid van de werkgroep. Ik heb een technisch/bedrijfskundige achtergrond met managementervaring in productie-onderhoud-logistiek en milieu in de metaalindustrie. Na mijn vervroegde pensionering heb ik als zelfstandige o.a. bedrijven ondersteund bij het opstellen van energie efficiencyplannen. 

In mijn vrije tijd heb ik bestuurlijke functies vervuld bij verenigingen en in de kerk. Omdat  het terugdringen van de uitstoot van COen andere schadelijke stoffen belangrijk is voor onze toekomst doe ik van harte mee aan de werkgroep. Mijn kennis en ervaring met het opzetten en uitvoeren van projecten hoopt ik nuttig in te kunnen zetten bij het realiseren van de doelen van de werkgroep.Het organiseren van projecten en het werk in de energiewinkel om mensen te informeren en te helpen bij het verduurzamen hun huis geeft mij dan ook veel voldoening.

Teun Tieleman

Teun Tieleman, mentor WDDW, adviseur:

Een paar persoonlijke  gegevens

  • Jaargang 1935, getrouwd, 3 k en 5 kk. .
  • Opleiding HBS- B, Economie
  • Werkervaring: Beslissingsvoorbereiding in een grote internationale chemische onderneming ( Marktonderzoek, Strategisch- en operationele  planning, bedrijfseconomie, controlling). Kort gezegd: Strategisch management. 

Al in mijn studententijd kreeg ik belangstelling voor ecologie. Maar de maatschappij was daar nog niet aan toe. Zelfs de club van Rome had maar een beperkte invloed.

In 2013 ben ik op verzoek van een wethouder adviseur van de gemeente Rheden geworden wat betreft Circulatie Economie, Dat begon ook heel moeizaam. De WDDW bestaat inmiddels een jaar of 5.  Maar de tijd begint nu rijp te worden, Dus er zijn  meer mogelijkheden  echt dingen van de grond te krijgen. Vandaar dat ik het op prijs stel dat ik  in een aangepast tempo nog in de WDDW mag meedraaien.

Werkgroep WDDW zoekt werkgroepleden die mee willen doen! Laat het ons weten als je interesse hebt:

duurzaam@dieren-west.nl

Voor een reactie klik hier.