Webredacteuren

De webredactie bestaat uit de volgende leden:

Petra Boender. Mijn hele werkzame leven was ik directiesecretaresse  Zowel in het bedrijfsleven (Gazelle Rijwielfabriek) als in de zorgverlening (Jeugdzorg).Door adequate secretariële en organisatorische ondersteuning zorgde ik op de achtergrond dat directie en commissarissen zo optimaal mogelijk konden functioneren. In 2015 heb ik besloten om meer van mijn vrijheid te gaan genieten. Daarbij hoorde voor mij ook het inzetten van mijn kennis en vaardigheden voor de samenleving. Dicht bij huis resulteerde dit in mijn deelname aan de Initiatiefgroep Dieren-West (met name website en de coöperatieve vereniging D-W).

Redactie Hieren-West

Sonja Hotho-Toppers. Ik woon 40 jaar in Dieren waarvan 25 jaar in onze mooie groene wijk. Na verschillende taken te hebben vervuld in het basisonderwijs heb ik mij verdiept in het begeleiden van leerlingen, opleiden en coachen van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en het begeleiden van schoolteams bij het uitvoeren van veranderingsprocessen. Na het afronden van mijn verschillende studies (de laatste was mijn doctoraal Onderwijskunde) heb ik nog gewerkt bij de Hogeschool Utrecht als docent, curriculum ontwikkelaar en onderwijsbegeleider in samenwerking met het Lectoraat Geletterdheid. Omdat ik na mijn werkzame leven een bijdrage wil leveren aan maatschappelijke vraagstukken en natuur en milieu mij na aan het hart liggen, heb ik mij aangesloten bij de werkgroep. Verduurzamen is een belangrijke taak waar wij met zijn allen de schouders onder moeten zetten. Ik draag daarom graag mijn steentje bij aan een soepel verlopende energietransitie binnen onze wijk. 

Websiteredactie

Henk de Zwart. Ik ben landelijk werkzaam geweest in de controle, het beheer en de beheersing van (grote) ICT-systemen. Dat heb ik gedaan vanuit Dieren, waar ik al bijna 50 jaar woon. Na het afbouwen van mijn werkzaamheden kreeg ik tijd om mij in te zetten voor mijn woonomgeving. In de Initiatiefgroep zijn mijn aandachtpunten met name buurtpreventie, website en coöperatieve vereniging.

Voor een reactie klik hier.