Aanmelden Coöp. Ver. Dieren-West

Door lid te worden heb je inspraak bij de wijkvereniging D-W en daarmee inspraak op de initiatieven in de wijk. Je kunt onderwerpen aandragen en zorgen dat de wijkbewoners daarvan kennis kunnen nemen. Je ontvangt voor de algemene ledenvergadering een uitnodiging met agenda, verslagen en beleidsstukken. Alle meerderjarige natuurlijke personen die in Dieren-West wonen kunnen lid worden. De kosten voor het lidmaatschap bedragen dit jaar € 0,00. Dus draag je Dieren-West een warm hart toe word lid!

Voornaam (*):
Achternaam (*):
Straat+nr (*):
Postcode (*):
Plaatsnaam (*):
E-mailadres (*):
U dient minimaal de velden met (*) in te vullen.