Harderwijkerweg in Dieren op de schop

De Harderwijkerweg is toe aan een update. De verhardingsmaterialen zoals stoepen en asfalt vanaf de Imboslaan tot en met de Prinses Beatrixstraat zijn niet meer in goede staat. Ook de inrichting is aan verbetering toe.

De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Via de app Onderhoud Harderwijkerweg blijf je op de hoogte waar op dat moment wordt gewerkt.

App Onderhoud Harderwijkerweg

Gemeente Rheden heeft aannemersbedrijf NTP uit Zevenaar opdracht gegeven om vanaf 22 augustus 2022 onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de asfaltverharding, riolering en trottoirs. 
In maart stond de Ik buurt mee! keet op het kruispunt Wilhelminaweg/Harderwijkerweg. Hier konden inwoners vragen stellen en reageren op de ontwerptekeningen. Het ontwerp is nu definitief. 

Voorgenomen werkzaamheden
Alle stenen, tegels en trottoirbanden worden vernieuwd. De ligging van de rijbaan en de inrichting van de weg verandert niet. Ook de riolering blijft liggen. Wel wordt een gedeelte van het riool van binnenuit verstevigd en worden slechte aansluitleidingen vervangen. Verder worden er maatregelen genomen om de weg aan te passen aan het huidige verkeer. Op een aantal plekken wordt een plateau aangelegd en worden kruisingen aangepast. Fietsstroken worden verbreed en op verschillende plekken komt meer groen. 
Wethouder Dorus Klomberg:” De Harderwijkerweg is een belangrijke verbindingsweg in Dieren. Ik ben blij dat we hier gaan werken aan optimalisatie van de infrastructuur en aan meer groen in de buurt.”

Planning
De werkzaamheden starten op 22 augustus bij de Harderwijkerweg ter hoogte van de Prinses Beatrixlaan. Van daaruit wordt gewerkt in 7 bouwfasen richting het kruispunt met de Imboslaan. Het werk duurt tot en met eind 2022 en wordt gefaseerd uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat de hele Harderwijkerweg onbereikbaar is. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden (per fase) informeert NTP de direct omwonenden per brief over het werk, de planning en eventuele hinder. 

Hinder en overlast
Vanaf maandagochtend 22 augustus 2022 geldt op de Harderwijkerweg een aangepaste verkeerssituatie. Mensen kunnen hinder ervaren door extra verkeersdrukte of een tijdelijke omleidingsroute. Gedurende het gehele project is de Harderwijkerweg gedeeltelijk afgesloten voor het doorgaand autoverkeer. Het dorp Dieren is onder andere bereikbaar via de hoofdomleidingsroute N348 – N776 Burgemeester de Bruinsstraat.

Informatiebijeenkomst

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Tonen-in-laatste-5. Bookmark de permalink.