Werkgroepleden WDDW

Werkgroepleden stellen zich voor

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Gejo Schurink, Mees Hagedoorn, Sonja Hotho-Toppers, Gerhard Heerink, Marc van der Burght, Cees Alberts, Teun Tieleman, Lucas te Bokkel en Han Vaessen.

Zij stellen zich hierna in willekeurige volgorde voor:

Lucas te Bokkel

Lucas: Mijn naam is Lucas te Bokkel. Momenteel studeer ik aan de HAN te Nijmegen. Daarnaast heb ik een onderneming om het gebruik van single-use plastics en wegwerpartikelen te reduceren. Dit sluit aan bij hét vraagstuk van dit moment, namelijk: hoe de verduurzaming van de samenleving wordt vormgegeven en hoe we richting een energie- en C02 neutrale samenleving en circulaire economie gaan. 

Naar mijn mening is het van belang dat ook de bevolking de noodzaak van verduurzaming in gaat zien, terwijl ze tegelijkertijd een positief effect ervaren in hun directe omgeving, zowel qua leef- en luchtkwaliteit als in eventuele financiële baten. Ik heb me aangesloten bij WDDW om ideeën te kunnen uitwisselen betreffende de vormgeving hiervan en om een beter beeld te krijgen van hoe besluitvorming omtrent dit vraagstuk tot stand komt. Ik hoop ook anderen te kunnen enthousiasmeren om mee te denken en hun kennis te delen; het is immers een vraagstuk dat ons allen aangaat. 

Mees Hagedoorn

Mees: Ik heb de laatste 25 jaar gewoond in en rondom Leiden waar ik uitvoerende functies heb gehad bij diverse bedrijven. In 2019 ben ik verhuisd naar Dieren vanwege de nabijheid van veel natuur en omdat het al jaren een wens van mij was om buiten de randstad te wonen. Het vele groen in en rondom Dieren heeft mij gemotiveerd om bij te dragen aan een groenere wereld omdat, zoals men weet, flora en fauna onder toenemende druk staan door menselijke activiteit. Vooral klimaatverandering zie ik als een bedreiging en het lijkt mij dan ook nuttig en belangrijk om bij te dragen aan de energietransitie.  De werkgroep duurzaam Dieren-West lijkt mij hiervoor een prima initiatief.

Sonja Hotho-Toppers

Sonja (secretaris WDDW, webredactie WDDW): Ik woon 40 jaar in Dieren waarvan 25 jaar in onze mooie groene wijk. Na verschillende taken te hebben vervuld in het basisonderwijs heb ik mij verdiept in het begeleiden van leerlingen, opleiden en coachen van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en het begeleiden van schoolteams bij het uitvoeren van veranderingsprocessen. Na het afronden van mijn verschillende studies (met als laatste mijn doctoraal Onderwijskunde) heb ik nog gewerkt bij de Hogeschool Utrecht als docent, curriculum ontwikkelaar en onderwijsbegeleider in samenwerking met het Lectoraat Geletterdheid. Omdat ik na mijn werkzame leven een bijdrage wil leveren aan maatschappelijke vraagstukken en natuur en milieu mij na aan het hart liggen, heb ik mij aangesloten bij de werkgroep. Verduurzamen is een belangrijke taak waar wij met zijn allen de schouders onder moeten zetten. Ik draag daarom graag mijn steentje bij aan een soepel verlopende energietransitie binnen onze wijk. 

Gerhard Heerink

Gerhard (voorzitter WDDW): Vanaf het prille begin ben ik met veel plezier lid van de werkgroep. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en verschillende managementfuncties en bestuursfuncties vervuld in voornamelijk de zorgsector, op het terrein van bestuur en bedrijfsvoering.

Nu, na mijn betaalde loopbaan, wil ik mij graag blijven inzetten voor lokale maatschappelijke zaken, met name daar waar burgerkracht van belang is. Dat is aan de orde bij de energietransitie. Ik zet me graag in om met elkaar het algemene burgerbelang over het voetlicht te brengen. De energietransitie zal voor ons als inwoners van Dieren West haalbaar en betaalbaar moeten gaan worden en een toekomstbestendige energie-oplossing bieden voor onze woningen. Daar kunnen we als burgers, met een actieve opstelling, zelf een steentje aan bij dragen. Ik werk graag mee aan die burgerpositie, die ertoe gaat bijdragen dat wij betrokken kunnen zijn bij de toekomstige duurzame energie-oplossingen in de wijk.

Marc van der Burght

Marc: Ik ben Marc van der Burght en woon met mijn gezin vanaf eind 2018 in deze mooie wijk. Omdat ik graag wil meewerken aan een groene en duurzame wijk ben ik actief geworden in deze werkgroep. Zelf werk ik als adviseur energie en duurzaamheid bij de gemeente Arnhem. Ik zet graag mijn kennis en ervaring in om mijn mede wijkbewoners te helpen met het verduurzamen en energie zuiniger maken van hun woning. Dat doe ik door mee te helpen aan acties in de wijk, organisatie van wijkavonden en door energieadviezen te geven in de Energiewinkel.

Cees Alberts

Cees: Sinds 1986 wonen wij in Dieren West in een fijn huis, eerst met z’n vijven en nu alweer 15 jaar met ons tweeën. Sinds 2017 ben ik lid van de werkgroep. Ik heb een technisch/bedrijfskundige achtergrond met managementervaring in productie-onderhoud-logistiek en milieu in de metaalindustrie. Na mijn vervroegde pensionering heb ik als zelfstandige o.a. bedrijven ondersteund bij het opstellen van energie efficiencyplannen. 

In mijn vrije tijd heb ik bestuurlijke functies vervuld bij verenigingen en in de kerk. Omdat  het terugdringen van de uitstoot van COen andere schadelijke stoffen belangrijk is voor onze toekomst doe ik van harte mee aan de werkgroep. Mijn kennis en ervaring met het opzetten en uitvoeren van projecten hoopt ik nuttig in te kunnen zetten bij het realiseren van de doelen van de werkgroep.Het organiseren van projecten en het werk in de energiewinkel om mensen te informeren en te helpen bij het verduurzamen hun huis geeft mij dan ook veel voldoening.

Teun Tieleman

Teun: Een paar persoonlijke  gegevens

  • Jaargang 1935, getrouwd, 3 k en 5 kk. .
  • Opleiding HBS- B, Economie
  • Werkervaring: Beslissingsvoorbereiding in een grote internationale chemische onderneming ( Marktonderzoek, Strategisch- en operationele  planning, bedrijfseconomie, controlling). Kort gezegd: Strategisch management. 

Al in mijn studententijd kreeg ik belangstelling voor ecologie. Maar de maatschappij was daar nog niet aan toe. Zelfs de club van Rome had maar een beperkte invloed.

In 2013 ben ik op verzoek van een wethouder adviseur van de gemeente Rheden geworden wat betreft Circulatie Economie, Dat begon ook heel moeizaam. De WDDW bestaat inmiddels een jaar of 5.  Maar de tijd begint nu rijp te worden, Dus er zijn  meer mogelijkheden  echt dingen van de grond te krijgen. Vandaar dat ik het op prijs stel dat ik  in een aangepast tempo nog in de WDDW mag meedraaien.

Gejo Schurink

Gejo: Ik ben Gejo Schurink, verenigingsman met kennis van techniek, software en omgang met grote hoeveelheden data. Met deze achtergrond kan ik met gegevens; van de installaties in de woning; van de woning; de omgang van de bewoners; in beeld brengen waar de energie gebruikt wordt. Is ‘All Electric’ mogelijk of kan een woning gewoon niet met lage temperatuur verwarmd worden en wat is dan wel mogelijk en hoeveel energie wordt dan verbruikt. Een gedegen plan voor de korte en/of langere tijd is altijd lonend.

Naast adviseur duurzame energie voer ik, na 32 jaar bij een netbeheerder te hebben gewerkt, nu thermografische inspecties, woning APK en inspecties aan elektrische installaties volgens NEN1010/ NEN3140, SCIOS Scope8, -10 & -12 uit. Tevens voer ik woonwensenscans uit voor het ELMG.

Vanaf de start maak ik deel uit van de Werkgroep Duurzaam Dieren West na wat omzwervingen via de start van Brummen Energie en de Werkgroep Energie Rheden.

Han Vaessen

Han: Ik ben Han Vaessen getogen in Dieren en er ook teruggekeerd naar een korte verkenning buiten het dorp.

De afgelopen 32 jaar heb ik Dieren op veel vlakken zien ontwikkelen. Van die ontwikkeling profiteer ik als inwoner nog elke dag. Als lid van 1 van de sportverenigingen ben ik ook actief geweest in de organisatie. Vooral omdat je op een gegeven moment steeds beter ziet dat veel leuke en goede dingen niet vanzelf ontstaan. Een vergelijkbare drijfveer had als 1 van de initiatiefnemers achter een evenement in Dieren Zuid. Waar andere uitdagingen van Dieren mee omgebogen moesten worden. Dit jaar ben ik voorzichtig actief geworden in deze beweging. Omdat ik ook hier zie dat we als dorp echt zelf aan het stuur moeten willen staan daar waar het gaat om een goede invulling van de energietransitie.

Mijn achtergrond komt van werkervaring bij energiebedrijven (zowel net als levering), water en later ook in de bedrijfsfinanciering er van. Duurzaamheid is interessant omdat het veel kanten heeft. Stel je zelf eens de volgende vragen: Neem je het heft (mede) in handen of laat je anderen voor je besluiten? Gaat het je om een besparing of juist een goede investering? Doe je het voor jezelf ook toch ook voor anderen? En kijk je alleen naar de korte termijn of ook de lange?

Al die vragen kun je alleen afwikkelen of samen. Maak je dan een keuze met een groep of ga je je eigen weg?

Ik zit nu vooral ook bij de groep om het geluid van de dertigers te brengen. Overwegingen die zij maken voor zover ik dat kan overzien. Ik ben overigens geen voorbeeld van iemand die echt alle besluiten nu groen of duurzaam neemt, maar maak de keuzes veel bewuster dan pakweg 10 jaar terug. Het bijzondere is dat de alles wat na 1980 geboren is zich nog weinig laat horen over dit onderwerp. Terwijl hun kinderen en kleinkinderen de impact van een slechte uitvoering van de transitie zullen voelen. Dit is wezenlijk anders dan het voor onze ouders of hun ouders was. Effecten zijn zichtbaar en worden ook versterkt door andere vraagstukken die ook invloed hebben hierop.

We hebben de kans om echt mee te beslissen. Ik moedig andere generatiegenoten zich uit te spreken of op andere manier invloed uit te oefenen.

Voor een reactie klik hier.