Financieel

Zoals je ook op andere pagina’s kunt nagaan worden nieuwe inzichten, wetenswaardigheden, bovenaan de pagina geplaatst. Soms wordt verwezen naar de pagina ‘Nieuws’ bij DDW.

Hoe zit het met de subsidies voor 2022? Gerhard Heerink heeft een prachtig overzicht gemaakt: klik hier

Er is een financieel nieuwtje:

Subsidieregelingen

ISDE subsidie voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie is tot en met 2025 verlengd; Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie gaat verlengen tot en met 2025. klik hier voor het volledige bericht

Actueel: 29 oktober 2020:

Zie ‘Duurzaam Nieuws’

3 oktober 2019:

Op onze Informatieavond 3 oktober 2019 kwamen subsidies en financiering aan de orde. Behalve een overzichtelijke presentatie van Marc van der Burght is op deze pagina ook aanvullende informatie te vinden, verzameld door Cees Alberts.

Powerpointpresentatie: De presentatie over subsidies en financiering van Marc van der Burght.
Let op….. De gegevens zijn uit bronnen die op het moment van de informatieavond actueel zijn/waren.

Actueel, 10 september 2020

ISDE subsidie voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie tot en met 2025 verlengt; Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie gaat verlengen tot en met 2025.  Zie: https://www.elmg.nl/nieuws/isde-subsidie-voor-warmtepompen-zonneboilers-en-isolatie-tot-en-met-2025-verlengt

Zie de pagina Nieuws: ‘Welkom’

Subsidie energiebesparing eigen huis weer open

Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open. Er is een subsidiepot van 84 miljoen euro beschikbaar voor wie eigenaar én bewoner is en minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen heeft uitgevoerd. De subsidie kan aangevraagd worden bij RVO.nl
Meer weten? Kijk op www.rvo.nl

Zie ook: https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/

Aanvullende informatie

Regelingen gemeente en subsidies Rijksoverheid

Gemeente Rheden heeft geen subsidies voor het verduurzamen van de woning. Een duurzaamheidslening biedt woningeigenaren mogelijkheden om tegen gunstige voorwaarden geld te lenen. Voor bedragen tussen € 2.500,- en € 25.000,- vraagt u de duurzaamheidslening aan. Wilt u uw woning richting Nul-Op-de-Meter (NOM) dan kunt u nog meer geld lenen via de Stimuleringsregeling Nul-Op-de-Meter. Dit geldt voor bedragen tussen de € 25.000 en € 50.000.

Er zijn via de rijksoverheid wel een aantal verschillende subsidies beschikbaar. De gemeente heeft geen rol in de aanvraag of toekenning.

  • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE particulieren): Investeringssubsidie in de vorm van een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels (en pelletkachels nb: een pelletkachel wordt tegenwoordig niet meer als duurzaam bestempeld, pelletkachels stoten ultrafijnstof uit)

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/particulieren/voorwaarden

  • Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH): Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 15 augustus voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh

http://www.rvo.nl

Subsidie Provincie Gelderland

Energiebesparing: onderzoek en energiebesparing woningen met een VvE

U kunt subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar een Nul op de Meter (NOM)-ready aanpak. Deze aanpak houdt in dat de woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid is op een volledig energieneutraal functioneren met behulp van latere ingrepen. Uit het onderzoek dient een advies te volgen over de te nemen maatregelen. Het onderzoek moet verder duidelijk maken welke stappen een verbetering van het energielabel (een ‘energielabelsprong’ ) haalbaar maken en hoe dit kan worden aangepakt.

Let op: U kunt alleen een subsidie aanvragen als u een Vereniging van Eigenaars bent die minimaal 10 wooneenheden omvat. https://www.gelderland.nl/Subsidies/energiebesparing-procesondersteuning-vereniging-van-eigenaren

En verder…

Doorlooptijd procedure Duurzaamheidslening (Gemeente Rheden en SVn)

Stap 1: Aanvragen duurzaamheidsleningvia de website van de gemeente Rheden:

https://www.rheden.nl/Digitale_formulieren_e_diensten/Duurzaamheidslening_Stimuleringsregeling/Aanvraagformulier_Subsidie_uit_Gevelfonds

Stap 2: Aanvraag wordt in behandeling genomen door de gemeente. Wettelijke doorlooptijd is 8 weken. In de praktijk is de aanvraag doorgaans afgehandeld binnen 5-7 werkdagen.

Stap 3A : Aanvraag goedgekeurd door de gemeente? U ontvangt een brief met toekenning en informatie over de vervolgprocedure: aanvragen bij SVn.

Stap 3B: aanvraag (nog) niet goedgekeurd? U ontvangt een reactie van de gemeente (telefoon/e-mail/ brief) met reden (definitieve afwijzing of aanvullende gegevens nodig).

Stap 4: aanvraag lening bij SVn (dit moet u zelf doen).  https://www.svn.nl/particulieren/lening/duurzaamheidslening#/formulier/Leencheck%20Duurzaamheidslening/pag/1(aanvraag kan alleen digitaal)

Stap 5: als alle informatie en documenten zijn aangeleverd bij de SVn dan wordt de aanvraag in behandeling genomen. De SVn voert o.a. BKR kredietcheck uit. De doorlooptijd van aanvraag duurt 5-10 werkdagen. Als alles akkoord is ontvangt u een offerte van de SVn voor de lening. Er worden geen afsluitkosten in rekening gebracht voor de duurzaamheidslening. Het geleende bedrag komt beschikbaar in de vorm van een ‘depot’. 

Uitbetaling facturen

Er wordt alleen uit het ‘depot’ uitgekeerd op basis van daadwerkelijke facturen en of betaalbewijzen van betaalde facturen. Geen offertes!

Stap 1: de factuur van het bedrijf wordt naar de gemeente gestuurd via de website met digid of energiek@rheden.nl

Stap 2: de factuur wordt in behandeling genomen door de gemeente. Er wordt gecontroleerd of het bedrijf, de werkzaamheden en het bedrag overeenkomen met de originele aanvraag en bijgevoegde offertes. Doorlooptijd van deze beoordeling is doorgaans circa 5-7 werkdagen.

Stap 3A: Factuur OK. Dan wordt er een bericht naar de SVn gestuurd tezamen met de factuur en akkoord voor uitbetaling. De afhandeling van betaling door SVn duurt circa 5-7 werkdagen. 

En alweer…5-7 dagen

Stap 3B: Factuur niet akkoord. De gemeente neemt contact op via e-mail of brief om aanvullende informatie te vragen of af te stemmen wat te doen. 

Voor een reactie klik hier.