Leden Initiatiefgroep Buren voor Buren

Petra Boender. Mijn hele werkzame leven was ik directiesecretaresse  Zowel in het bedrijfsleven (Gazelle Rijwielfabriek) als in de zorgverlening (Jeugdzorg).Door adequate secretariële en organisatorische ondersteuning zorgde ik op de achtergrond dat directie en commissarissen zo optimaal mogelijk konden functioneren. In 2015 heb ik besloten om meer van mijn vrijheid te gaan genieten. Daarbij hoorde voor mij ook het inzetten van mijn kennis en vaardigheden voor de samenleving. Dicht bij huis resulteerde dit in mijn deelname aan de Initiatiefgroep Dieren-West (met name website en de coöperatieve vereniging D-W).

Wim Burgmeijer.

Al jong heb ik mijn grote liefde leren kennen en we zijn inmiddels 46 jaar gelukkig getrouwd. We hebben drie kinderen gekregen en zijn een trotse opa en oma van zeven kleinkinderen. Onze familie vormt voor mij een grote energiebron. We komen oorspronkelijk uit Arnhem en wonen nu bijna 30 jaar aan de rand van het bos in Dieren.

Na mijn technische studies Elektro- / Energietechniek en Meet- & Regeltechniek heb ik later mijn doctoraal Bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen behaald. Aanvankelijk heb ik mijn ontwikkelingen doorgemaakt in de technische wereld van beveiliging van de Nederlandse Spoorwegen en later in de energie- en milieuwereld van o.a. Nuon. Later heb ik als zelfstandig Business Consultant opdrachten uitgevoerd in met name de zorg en het onderwijs, de drinkwatervoorziening en integratiebedrijven. Ik heb gedurende mijn werkzame leven op diverse lagen ervaringen opgedaan, als engineer, in management- en bestuurlijke functies. Ik heb mezelf altijd gezien als katalysator, die uitgaat van de eigen power in organisaties en deze helpt zelfstandig in een flow te brengen en te houden.

Inmiddels ben ik gepensioneerd en wil op basis van mijn ervaringen een deel van mijn vrije tijd besteden aan activiteiten, die een bijdrage leveren aan het veraangenamen van het wonen en leven in Dieren-West.

Bert Mewe – secretaris. Na de sociale academie ben ik jarenlang in de culturele- en zorgsector aan het werk geweest, buurthuiswerk, thuiszorg en huismanschap. Na vervolgens de lerarenopleiding economie heb ik tot mijn pensioen in politiek bestuurlijke functies gewerkt. Nu zet ik mij graag in om in mijn eigen woonomgeving het naar elkaar omzien te bevorderen en om goede voorwaarden voor een comfortabel leven in de wijk  te helpen creëren. De initiatiefgroep en de website van Dieren-west zijn daar goede hulpmiddelen bij.

Gerhard Heerink. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en verschillende management- en bestuursfuncties vervuld in voornamelijk de zorgsector. Nu, na mijn betaalde loopbaan, wil ik mij graag blijven inzetten voor lokale maatschappelijke zaken, met name daar waar burgerorganisatie het verschil maakt. Vanuit die hoedanigheid ben ik lid van de werkgroep Duurzaam Dieren West en lid geworden van deze Initiatiefgroep Buren voor Buren in Dieren West. Ik zet me nog graag een tijd in nauwe samenwerking met andere wijkbewoners in voor beide wijkgroepen, omdat de energievoorziening niet los kan worden gezien van sociaal maatschappelijke thema’s voor de wijk. Ik werk graag mee aan de versterking van onze wijk met o.a. een goede onderlinge betrokkenheid en een prettige en veilige woon- en leefomgeving voor al onze inwoners.  En als het nodig is ben ik bereid op te treden als medevertegenwoordiger naar de gemeente en/of andere instanties.

Frans Reynders. Tien jaar alweer woon ik sinds mijn pensionering in Dieren, niet ver van mijn geboorteplaats Arnhem. Studeerde medicijnen in Groningen en werd huisarts in Rotterdam in een gezondheidscentrum waarin diverse disciplines werkzaam waren (en zijn). Samenwerken stond daarbij hoog in het vaandel. Naast de praktijkvoering vervulde ik ook diverse bestuursfuncties. Deze ervaringen komen mij nu goed van pas bij mijn deelname aan en voorzitterschap van de Initiatiefgroep.

Henk de Zwart. Ik ben landelijk werkzaam geweest in de controle, het beheer en de beheersing van (grote) ICT-systemen. Dat heb ik gedaan vanuit Dieren, waar ik al bijna 50 jaar woon. Na het afbouwen van mijn werkzaamheden kreeg ik tijd om mij in te zetten voor mijn woonomgeving. In de Initiatiefgroep zijn mijn aandachtpunten met name buurtpreventie, website en coöperatieve vereniging.

Voor een reactie klik hier.