Voortgang ontwikkeling solarparking Adm. Helfrichlaan

Vorig jaar (2021) heeft bureau Zebra een QuickScan uitgevoerd naar de haalbaarheid van een solarpark op de grote parkeerplaats bij de sportvelden aan de Adm. Helfrichlaan. Financiële middelen hiervoor zijn door OostNL beschikbaar gesteld.

De QuickScan laat ons zien dat onder bepaalde, vooraf vastgestelde, voorwaarden tot een realistisch bedrijfsplan kan worden gekomen. Inmiddels hebben we ook een betere indicatie van de gebruikskosten van het terrein en voorwaarden voor het gebruik van de parkeerplaats.

Gezien de uitkomst van de QuickScan heeft de cv D-W de gemeente Rheden gevraagd de ontwikkeltermijn te verlengen met twee jaar. De gemeente is akkoord met een verlenging tot 1 januari 2024. 

De RABObank heeft hulp aangeboden bij de verdere haalbaarheidsstudie. Experts vanuit de groep RABO-hoofdkantoor rekenen met ons mee en gaan ons inzicht geven in de financierbaarheid. 

Wanneer de haalbaarheidsstudie een positief beeld geeft zal een projectorganisatie worden ingericht. Dit zal met externe middelen (voor)gefinancierd moeten gaan worden. 

Hoe nu verder: Een eerste en belangrijke stap is overleg met de omwonenden. Daarna volgen stappen om de belangstelling in de wijk voor participatie aan dit project in beeld te krijgen.

Mei 2021
De werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW) is begonnen zich te oriënteren op het krijgen van een antwoord op de vraag of en hoe een solarparking rendabel en aantrekkelijk kan worden ontwikkeld voor de wijk. De gemeente heeft schriftelijk bevestigd daarvoor ruimte te bieden.

Er is contact opgenomen met Oost NL (een overheids gedreven ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Nederland) voor ontwikkelingssubsidie. Na overleg hebben we in eerste instantie middelen gekregen voor een quickscan met de vraag; heeft de parkeerplaats potentie om een goed bedrijfsplan op te kunnen leveren en daarmee aantrekkelijk te zijn voor wijkbewoners? 

Een ervaren adviesbureau is voor ons aan de slag gegaan en het antwoord is in principe positief. Er is gekeken naar de ligging, de mogelijkheden tot plaatsing van zonnepanelen, de opbrengsten in varianten, de aansluiting op het netwerk, verwachte bedrijfskosten, e.a. Vergeleken met vergelijkbare projecten kan ons initiatief in principe voldoen aan financieringsnormen en kan daarmee succesvol worden.

De WDDW gaat door, in nauwe samenwerking met de coöperatieve vereniging D-W. 
D-W zal de formele aanvrager van de subsidie zijn en zo mogelijk straks de exploitatie op zich nemen. 

Niet alle variabelen konden in de quickscan voldoende in kaart worden gebracht. Eerste stap is om een goed voorbereid overleg met de gemeente te voeren over de voorwaarden voor gebruik van het terrein. 

Februari 2021
De parkeerplaats aan het eind van de Adm Helfrichlaan wordt mogelijk een solarparking!

De gemeente Rheden heeft de wijk Dieren-West tot eind december de gelegenheid geboden om een sluitend bedrijfsplan te ontwikkelen voor een solarparking op de genoemde parkeerplaats. De bedoeling is dat de parkeerplaats wordt voorzien van een ‘dak’ met zonnepanelen. De parkeerfunctie blijft behouden.

De opbrengst van de opgewekte energie gaat zo veel mogelijk naar de deelnemende inwoners. Het is dus mogelijk en ook heel belangrijk dat inwoners participeren in dit project. De coöperatieve vereniging Dieren-West is de ontwikkelaar en met het lidmaatschap kunnen inwoners van Dieren -West participeren.

Over het hoe en wat precies gaat de Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW) de komende maanden onderzoeken. De eerste stap is het aantrekken van een deskundig adviseur en het verkrijgen van subsidie om te kunnen ontwikkelen. Hier zijn we inmiddels mee begonnen en we kunnen u melden: de vooruitzichten zijn goed!

Er wordt over nagedacht om gebruik te maken van de nieuwe aankomende regeling rond de ‘postcoderoos’. Zie voor meer informatie: 

https://www.consumentenbond.nl/zonnepanelen/postcoderoosregeling-zonnepanelen-verandert-in-2021

De komende week, dit is de laatste week in februari, wordt eerst gewerkt aan een plan van aanpak. Hier hoort onder andere een communicatieplan en een behoefteonderzoek bij. 

Daarnaast willen we uitzoeken of we tevens een laadstation, oplaadpunt, voor E-bikes en elektrische auto’s kunnen realiseren…

Oplaadpunt voor E-bikes
Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in WDDW. Bookmark de permalink.