CV ledenbrief

Notitie d.d. 6 december 2022
Aan: de leden Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a.
Van: het bestuur
Inzake: Verslagen algemene ledenvergaderingen

Beste leden,

Hierbij treffen jullie aan de volgende documenten:

  • Het definitieve verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 mei 2022. Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van 24 november jl.
  • Het concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 november 2022.
  • De sheets van PowerPointpresentatie die tijdens de vergadering van 24 november jl. zijn gebruikt ter toelichting op de agendapunten.

Voor de goede orde merken wij op, dat de het concept-verslag en de PowwerPointpresentatie in hun onderlinge samenhang moeten worden gezien.

Als deze stukken aanleiding geven voor vragen of opmerkingen, horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

P. Boender, secretaris/penningmeester

Bijlagen:

  1. Definitief verslag algemene ledenvergadering d.d. 12 mei 2022   ALV-vj22-verslag-definitief-getekend
  2. Concept-verslag algemene ledenvergadering d.d. 24 november 2022 ALV-nj22-verslag-v0.2-concept
  3. PowerPointpresentatie van algemene ledenvergadering d.d. 24 november jl.  ALV-nj22-Presentatie-1.0

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in cv ledenbrief. Bookmark de permalink.