CV ledenbrief

Best lid van de coöperatie, Beste leden van Dieren-West,

Fijn dat je lid bent geworden. Daarmee kun jij invloed hebben op het reilen en zeilen van de coöperatie en zo wellicht op je wijk.

Het bestuur heeft gemeend, ondanks de coronaperikelen, toch een Algemene Ledenvergadering te houden. Die voldoet weliswaar niet aan de in de Statuten vermelde formele eisen, maar biedt wel de mogelijk om je mening te laten horen.

Alle begin is moeilijk. Dus ook het opstarten van deze nog kleinschalige coöperatieve vereniging. Laat daarom weten welke ideeën, wensen, voorstellen, etc. je hebt voor de verdere uitbouw van ons wijkorgaan Dieren-West ter verbetering van ons woongenot. Wij zien je reactie met veel plezier tegemoet.

Met vriendelijke groet namens het Bestuur,

P. Boender, secretaris/penningmeester

Bijlagen:

  1. Uitnodiging met agenda
  2. Concept Huishoudelijk Reglement
  3. Toelichting op Statuten en Huishoudelijk Reglement
  4. Beleidsplan 2021
  5. Begroting 2021

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in cv ledenbrief. Bookmark de permalink.